- 2018-09-24

Ny ledning stärker Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer stärker sin utåtriktade verksamhet med ny organisation och ny ledning. Förbundet satsar även på att utveckla servicen till medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser och regionalt genom förbättrade interna processer.

–    Effekten ska bli ett Sveriges Ingenjörer med fler och nöjdare medlemmar. Genom ambitiösa interna processer skapar vi bättre förutsättningar för förbundet att företräda ingenjörens intressen på arbetsmarknaden och i det omgivande samhället, samtidigt som vi levererar bättre service till medlemmar och förtroendevalda, säger Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör.

Förbundets nya organisation består av totalt 10 avdelningar. Ledningen som nu tar vid utgör ett tungt strategiskt team som innefattar alla avdelningschefer, med uppdraget att stärka Sveriges Ingenjörer utåt så väl som inåt. I och med den nya konstellationen representeras all verksamhet direkt i förbundets ledningsgrupp, vilket förbättrar möjligheterna för bland annat kommunikation och uppföljning.

– Den allt snabbare digitala utvecklingen på arbetsmarknaden och i samhället i stort gör Sveriges Ingenjörers erbjudande om utvecklingsmöjligheter för kompetens, lön, trygghet och status till landets ingenjörer än viktigare. Även om förbundet haft god medlemstillväxt de senaste åren, behöver vi stärka vår synlighet och vårt erbjudande för att kunna ta oss an framtiden på bästa möjliga sätt, säger Richard Malmborg.

Sveriges Ingenjörers nya ledning

Richard Malmborg, Förbundsdirektör
Ellinor Bjennbacke, ny chef för Politikutveckling och analys, tidigare PA-ansvarig på ComHem.
André Pierrou, ny chef för Medlemsutveckling och rekrytering, tidigare ansvarig för medlemsutveckling på Unionen.
Elisabeth Arbin, ny Förbundssekreterare, tidigare ombudsman på Sveriges Ingenjörer.
Marianne Lagerstedt, ny Ekonomichef, tidigare redovisningschef på Vision.
Susanna Reinholdsson, ny chef för Verksamhetsutveckling och uppföljning, tidigare verksamhetsutvecklare på Karolinska Universitetssjukhuset.
Åsa Ödlund, ny Kommunikationschef, tidigare marknadschef på Sveriges Ingenjörer.
Camilla Frankelius, Förhandlingschef
Sara Petersson, HR-chef
Helene Robson, Chefsjurist
Daniel Milovan, IT-chef

Om förbundskansliet

För ytterligare information

Anders Tihkan, stf förbundsdirektör, anders.tihkan@sverigesingenjorer.se, 070-642 42 77
Alexander Orlinge, pressekreterarealexander.orlinge@sverigesingenjorer.se070-962 47 33

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.