- 2016-04-21

Nuläget: Ingen strejk om flexpension

Med anledning av Arbetsdomstolens beslut gällande Almegas fredpliktsinvändning kommer lagda strejkvarsel inom avtalsområdena IT, Telekom och STD inte att verkställas. Det innebär i nuläget att det inte blir strejk om flexpension.

- Naturligtvis är vi besvikna, framförallt ligger besvikelsen mot Almega som inte kan värdera sina anställda och ge dem lika bra villkor och förutsättningar till en bra pension. Det vi får göra nu är att analysera läget vidare för hur vi kan komma framåt, säger Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef. 

Inom Svenskt Näringsliv har 28 av 36 arbetsgivareförbund redan tecknat avtal om flexpension. Alla utom Almega. Sveriges Ingenjörer fortsätter nu att analysera läget för att besluta om nästa steg i avtalrörelsen. Flexpension är fortsatt en viktig fråga för medlemmarna inom Almegaområdet.

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.