- 2017-03-03

Mindre matte missar målet

Sveriges Ingenjörer om gymnasieutredningen: Livslångt lärande är orden för dagen. Det betyder dock inte att det ska ta hela livet att lära sig något. Dit är vi på väg med ett gymnasialt teknikprogram som på fyra av fem inriktningar inte direkt ger behörighet för högre studier – i teknik.

Det framhåller Sveriges Ingenjörers utbildningsutredare Olle Dahlberg i sin kritik av den nya gymnasieutredningen, och han fortsätter:

Det förändras inte med regeringens beställningsverk En gymnasieskola för alla (SOU 2016:77). Där prioriteras istället ett estetiskt ämne högre än den fysik och matematik som fordras för studier på civil- och högskoleingenjörs­utbild­ningarna. Och den allmänna behörigheten? Den räcker i själva verket till mycket få utbildningar i högskolan över huvud taget.

På samma sätt som i grundskolan finns det skäl att garantera en undervisningstid i matematik av större omfattning än idag, på samtliga program och oavsett hur många kurser eleverna läser.

Då kommer fler att få chansen att söka en ingenjörsutbildning. Och om de inte kommer in, eller inte vill bli ingenjörer – det står dem fritt – är det få som kommer att ångra att de har med sig de kunskaper och metoder matematiken och fysiken har gett dem.

 

Sammanfattning av Sveriges Ingenjörers yttrande om gymnasieutredningen

  • För att teknikprogrammet ska fylla sitt syfte och förbereda för högre utbildning i teknik bör fysik 2 och matematik 4 ingå i de programgemensamma kurserna. Vi menar att de helt enkelt kan läggas till de existerande kurserna utan att begränsa det valbara utrymmet, även om det skulle kräva fler poäng och/eller en utökad garanterad undervisningstid.
  • Teknikprogrammet är högskoleförberedande sedan reformen 2011, och i och med att det fjärde tekniska året har införts finns nu även en direktutgång mot arbetsmarknaden. Redan idag väljer vissa elever programmet trots att de har svårt för några av dess centrala ämnen – matematik, fysik och kemi. Vi menar att en ytterligare yrkesutgång skulle försvaga programmets studieförberedande karaktär, vilket i sin tur riskerar att attrahera än fler elever som saknar förutsättningar eller motivation för dessa moment. Det gagnar varken dem eller de elever som är medvetna om vad programmet kräver av dem.
  • Förhållandet mellan gymnasiepoäng, undervisningstid och arbetsinsats är oklart och fungerar varken som vägledning för huvudmän eller som uppföljningsinstrument. Den ordning som idag råder, där varje skola själv förväntas göra dessa bedömningar, har stora och uppenbara brister. Den styrande faktor som överskuggar alla andra är och förblir den minsta garanterade undervisningstiden, vilken inte heller den tolkas på ett enhetligt sätt skolorna emellan. Detta bör utredas i särskild ordning.

 

 

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.