- 2017-11-20

Uppropet #teknisktfel kan leda rätt

I uppropet #teknisktfel vittnar en stor grupp kvinnor verksamma i teknikbranschen om en rådande sexistisk kultur. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde av att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sin upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste till.

Dagens Nyheter skriver på söndagskvällen (19/11) om uppropet #teknisktfel.

- Det är viktiga berättelser om helt vedervärdiga övergrepp och trakasserier. Bevisligen finns det mycket att kvar göra för att få bort den typen av oacceptabla beteenden från de ofta mansdominerande arbetsplatser där våra medlemmar finns, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Förbundet har hittills inte haft några större mängder av inkommande ärenden av slaget som redovisas i uppropet. Därför är det sannolikt att mörkertalet vad gäller antal är stort. Samtidigt visar berättelserna i uppropet att hanteringen ifrån arbetsgivarnas sida ofta är bristande. Trots att det finns ett lagstadgat ansvar för dem att aktivt jobba med frågorna.

- Tydliga markeringar mot kränkningar och trakasserier är viktigt på alla arenor - på arbetsplatser och inom högskoleutbildningar. Det innebär både att jobba förebyggande men även att följa upp och vidta lämpliga åtgärder. Trygghet är en grundförutsättning för att våga lyfta den här typen av problem, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Sveriges Ingenjörer utbildar idag medlemmar och förtroendevalda om arbetsmiljö och diskriminering, där frågor som sexuella trakasserier och kränkningar ingår. Från förbundets sida finns såväl ambition som avsikt att ytterligare intensifiera insatserna på området.

- Även om det är ledsamt att läsa berättelserna i #teknisktfel, så är jag övertygad att om fler kvinnor vill och vågar tala om sin upplevelser, så bidrar det till att accelerera förändringsarbetet som måste till. I det ska Sveriges Ingenjörer vara en pådrivande och aktiv kraft säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande. 

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.