- 2018-04-20

Innovativa företag har högre lönsamhet

Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Om företagen dessutom ökar sin tekniska kompetens och stimulerar innovation ökar andelen lönsamma företag ännu mer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer.

Seminarium Konjunkturrapport 2018
Camilla Frankelius, Bettina Kashefi, Stina Sjögren Paulsson och Sveriges Ingenjörers utredningschef Lisa Bondesson

På seminariet den 20 april, då rapporten presenterades, visade rapportförfattaren Staffan Bjurulf att innovativ teknik sätter avtryck mitt i dagens högkonjunktur. Att vara först i världen med en produkt eller tjänst ökar vinsten. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter eller tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent.

På seminariet deltog Scanias patentchef, Stina Sjögren Paulsson, och lyfte det metodiska arbetet att öka antalet innovationer och patent i företaget. 2017 fick Scania 295 patent godkända, flest i Sverige.

Av de företag som fick fram världsunika innovationer hade 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande siffra för företag utan incitament, men som ändå lyckats vara först i världen var 38 procent.

Svenskt Näringslivs chefekonom, Bettina Kashefi, pekade på seminariet ut kompetensbristen som ett av de största hindren för företagens utveckling. Men hon lyfte även det faktum att relativt få bristföretag använder höjda löner som för att locka till sig anställda med rätt kompetens.

I stället får de anställda jobba mer. I enkäten bedömer nästan två av tre svarande att de anställda på ingenjörsföretagen har för mycket att göra, samtidigt som kompetensutvecklingen minskar.

– Det finns väldigt lite teknisk vidareutbildning för ingenjörer, bekräftade Sveriges Ingenjörers förhandlingschef, Camilla Frankelius.
– Företagen har oftast noggranna serviceplaner för maskinerna. Men inte för ingenjörerna. Det måste vi komma tillrätta med, konstaterade hon.

Ladda ned hela rapporten

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare: alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se, 070-962 47 33

Staffan Bjurulf, näringslivsexpert: staffan.bjurulf@sverigesingenjorer.se, 073- 360 61 78

Senaste nyheterna

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.

Höjd kompetens dämpar effekt av kommande lågkonjunktur

2018-10-19

När de stora svenska industriföretagen nu presenterar sina delårsrapporter syns de första tecknen på att konjunkturen har nått sin topp. I ett sådant läge finns det stora framtida vinster i att satsa på att utveckla sina anställda och ge dem bra villkor. Det är ett av de bästa sätten att minska risken att tappa i konkurrenskraft.

Korta kontrakt ger kortsiktig forskning

2018-10-18

DEBATT. En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), visar på stor andel tidsbegränsade anställningar på landets lärosäten bland forskande och undervisande personal. Otryggheten drabbar forskarna, minskar forskarrollens attraktivitet och hämmar forskningens kvalitet. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz på SvD Debatt.

Linköpingsingenjör prisas för utveckling av samarbete i strategispel och AI

2018-10-17

28-årige Fredrik Präntare får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han har utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel vilket kan få stor betydelse för den vidare utvecklingen av artificiell intelligens, AI.