Nyheter - 2018-06-11

Ingenjörer och högskolor inleder nordiskt samarbete

ANE, den nordiska ingenjörsorganisationen där också Sveriges Ingenjörer är medlemmar har slutit ett avtal med Nordtek, ett nätverk för tekniska högskolor och ingenjörsfakulteter i Norden.

Modernisering av teknisk utbildning för att säkra tillgången på välutbildade ingenjörer och att skapa tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling för ingenjörer är i centrum för avtalet.

-Genom att arbeta tillsammans kan vi lösa många av det moderna samhällets problem, säger Trond Markussen, ANE:s ordförande. Vår innovationsförmåga – som vi i Norden redan är kända för – kommer att få ytterligare en vitamininjektion om vi ser till att säkra tillgången till teknisk kompetens både hos dem som utbildar sig i dag men också hos redan yrkesverksamma i deras kompetensutveckling.

- Jag är glad att se att våra organisationer har samma mål – att stärka den nordiska ingenjörsutbildningen och professionen i våra samhällen, sade Riitta Keiski, ordförande för Nordtek.

Nordtek är ett nätverk av rektorer och dekaner vid de nordiska länderna. Deras medlemmar representerar 27 universitet och högskolor och mer än 120 000 studenter, lärare och forskare.
ANE, med medlemmarna Sveriges Ingenjörer, Ingenjörsföreningen Danmark, Norska Ingenjörs och teknologorganisationen och Verkfræðingafélag Íslands, representerar fler än 340 000 ingenjörer i Norden.

Senaste nyheterna

Linköpingsingenjör prisas för utveckling av samarbete i strategispel och AI

2018-10-17

28-årige Fredrik Präntare får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han har utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel vilket kan få stor betydelse för den vidare utvecklingen av artificiell intelligens, AI.

Vi håller inte med facken i 6F

2018-10-15

DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning. Detta skriver Sveriges Ingenjörers Camilla Frankelius i en replik tillsammans med övriga förhandlingschefer i Facken inom Industrin på Di Debatt.

Inflationsmålet centralt för lönebildningen

2018-10-04

DEBATT. Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen. Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga förbundsordföranden i Facken inom industrin, i en debattreplik på Teknikföretagen.

Förbundet fullföljer industriavtalet – men vill se bättre löneutveckling för ingenjörerna

2018-09-24

Sveriges Ingenjörer kommer inte nyttja industriavtalets möjlighet till uppsägning inför 2019. Det innebär att förbundet fullföljer de treåriga avtal som träffades i fjol med industrins arbetsgivare. Samtidigt påbörjas en översyn av löneavtalen.

Ny ledning stärker Sveriges Ingenjörer

2018-09-24

Sveriges Ingenjörer stärker sin utåtriktade verksamhet med ny organisation och ny ledning. Förbundet satsar även på att utveckla servicen till medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser och regionalt genom förbättrade interna processer.