- 2015-10-30

Ingenjörer och etik

Som världens starkaste björn, Bamse sa: ”Är man väldigt stark, måste man också vara väldigt snäll.” Även ingenjörer hanterar stora krafter och kan påverka sin omgivning, varför det är viktigt att man gör det på ett etiskt försvarbart sätt.

Ingenjörer förbättrar världen och löser mängder med samhällsproblem. En lista med exempel skulle te sig ofullständig oavsett hur lång man gjorde den. Allt från egyptiska pyramider och romerska akvedukter till månlandare och the internet of things. Att teknisk utveckling förbättrat våra liv kommer dock med baksidan att teknik även kan användas för att skapa elände och förödelse.

Med anledning av den senaste tidens skandaler kring VolksWagen har frågan om ingenjörers etiska ansvar aktualiserats, varför det känns relevant att uppmärksamma ingenjörernas hederskodex.

” Ingenjörer är bärare och förvaltare av den tekniska kunskapen. Detta ger ett särskilt ansvar att verka för att tekniken används för samhällets och mänsklighetens bästa och för att den i förbättrad form förs vidare till kommande generationer.”

Läs mer om ingenjörernas hederskodex här.

Som kuriosa kan nämnas att teknologföreningen hade en hederskodex redan 1929. Intressant läsning om än omodern i flera avseenden. Exempelvis framställs ingenjören som en ”han”, genomgående.

Hederskodex1929

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.