- 2018-06-04

Sverige behöver en infraplanering som håller hela vägen

Regeringens nationella infrastrukturplan innehåller flera viktiga satsningar för att stärka Sveriges järnvägar, sjöleder och vägar. Men för ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs politisk enighet om de stora framtidssatsningarna.

Vid en presskonferens på måndagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med klimatminister och och vice statsminister Isabella Lövin (MP) den nationella infrastrukturplanen för 2018- 2029.

– Vi välkomnar att regeringen nu presenterat de kommande årens transportpolitiska satsningar. I  mångt och mycket är förbundets medlemmar som kommer involveras i byggande och drift av infrastrukturen som läggs fast i planen. Men det är även av stor betydelse för individerna i vardagen och för företag över hela landet. De utökade satsningarna i denna plan jämfört med föregående planperiod är positiva men också nödvändiga för att möta behoven som finns av upprustning och utveckling av transportssytemet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Infraplanen 2018-29
Regeringens nationella infrastrukturplan 2018-29

Planens sammanlagda satsningar uppgår till 622,5 miljarder och utöver det tillkommer 90 miljarder i form övrig finansiering. Investeringarna som görs handlar om underhåll, drift, kapacitetsförbättringar och utveckling av vägar, järnvägar och sjöfart. Beräkningar ifrån Trafikverket  visar att de planerade insatserna kommer motsvara 235 000 årsarbeten under planperioden. Enligt en prognos tidigare i år gjord av Arbetsförmedlingen råder redan idag en stor efterfrågan på civilingenjörer inom bygg- och anläggning.

 Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

–  Robust infrastruktur bygger på resolut politik, då det handlar om allt från finansiering till kompetensförsörjning. Frågetecknen som fortfarande finns kring höghastighetsbanor måste rätas ut, oavsett beslut. Inte minst gör en snabb teknisk utveckling inom fordonsbranschen och på tågområdet att stora framtidssatsningar förutom offensivt FoI-arbete och resoluta genomföranden är beroende av politisk samsyn. Det är så Sverige kan få en hållbar transportinfrastruktur för framtiden, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  

Godsstrategi 

Inom kort väntas regeringen även lägga fram sin nationella godsstrategi. Förbundet har medverkat till att ta fram ett inspel till strategin tillsammans med övriga parter inom Industrirådet

Läs mer om förbundets arbete med godsstategin här

Senaste nyheterna

Linköpingsingenjör prisas för utveckling av samarbete i strategispel och AI

2018-10-17

28-årige Fredrik Präntare får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han har utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel vilket kan få stor betydelse för den vidare utvecklingen av artificiell intelligens, AI.

Vi håller inte med facken i 6F

2018-10-15

DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning. Detta skriver Sveriges Ingenjörers Camilla Frankelius i en replik tillsammans med övriga förhandlingschefer i Facken inom Industrin på Di Debatt.

Inflationsmålet centralt för lönebildningen

2018-10-04

DEBATT. Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen. Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga förbundsordföranden i Facken inom industrin, i en debattreplik på Teknikföretagen.

Förbundet fullföljer industriavtalet – men vill se bättre löneutveckling för ingenjörerna

2018-09-24

Sveriges Ingenjörer kommer inte nyttja industriavtalets möjlighet till uppsägning inför 2019. Det innebär att förbundet fullföljer de treåriga avtal som träffades i fjol med industrins arbetsgivare. Samtidigt påbörjas en översyn av löneavtalen.

Ny ledning stärker Sveriges Ingenjörer

2018-09-24

Sveriges Ingenjörer stärker sin utåtriktade verksamhet med ny organisation och ny ledning. Förbundet satsar även på att utveckla servicen till medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser och regionalt genom förbättrade interna processer.