Nyheter - 2018-08-28

Förbättrade personförsäkringar som förebygger ohälsa

Akademikerförsäkring, som upphandlar och förmedlar gruppförsäkring-ar till Sveriges Ingenjörers medlemmar, har efter en upphandling valt Skandia som leverantör av personförsäkringar. I det nya avtalet ingår livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och trygghetskapitalförsäkring.

Avtalet innebär att Sveriges Ingenjörer via Akademikerförsäkring från och med den 1 januari 2019 levererar en förstärkt medlemsförmån i form av förbättrade personförsäkringar till både villkor och pris för gruppen.

Akademikerförsäkring erbjuder exempelvis en sjukförsäkring som ger förebyggande hjälp vid risk för sjukskrivning pga. stress och psykisk ohälsa. Alla kunder som har en försäkring får också tillgång till kostnadsfritt samtalsstöd* med ekonom, jurist eller psykolog vid privata frågeställningar relaterade till livsstress, juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till kost, hälsa och motion.

Sveriges Ingenjörer att mycket nöjda med att kunna erbjuda medlemmar tillgång till ett förmånligt försäkringsupplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning.

Läs mer på akademikerforsakring.se för ytterligare information

*Samtalsstödet gäller från och med 1 januari 2019 för de medlemmar under 67 år som har en försäkring

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.