- 2015-02-09

Den första ingenjören är nu invigd

Projektet ”Den första Ingenjören” handlar om att visa på fördelarna med att anställa en ingenjör, även för mindre bolag.

Sveriges Ingenjörers förstudier anger produktionsökningar på 300% och ännu mer i omsättning bland de företag som anställer sin första ingenjör. Även i jämförelse med kontrollgruppen som granskades under samma tidsperiod var skillnaderna stora och tydliga till ingenjörsgruppens fördel.

I förstudien framkom utmaningar för mindre företag som ville växa att rekrytera kvalificerad arbetskraft i form av ingenjörer. Det visade sig också att de företag som var mest attraktiva som arbetsgivare var de stora kända företagen. På arbetsmarknaden sker en förskjutning mot att flertalet av de nya jobben skapas i mindre företag, samtidigt som stora företag rationaliserar. Därför är det viktigt att hitta arbetssätt och modeller som förenklar rekryteringen av kvalificerad kompetens till mindre företag.

Syftet är att bidra till ökad konkurrenskraft bland mindre och mellanstora företag, genom att företagen anställer sin första ingenjör. Projektets första del handlar om att ta fram goda exempel på företag som anställt sin första ingenjör. Det handlar också om att intervjua ingenjörer som söker jobb och få deras perspektiv på en attraktiv arbetsplats. Genom att öka kunskapen om olika förväntningar och perspektiv är tanken att bygga en modell för matchning.    

TMF, Skärteknikcentrum, Polymercentrum och Svenska Gjuteriföreningen. Swerea och Sveriges Ingenjörer samarbetar i projektet som även delfinansieras av Kommunförbundet i Jönköping.

Annika Jederström från Sveriges Ingenjörer är projektledare.

 

Historik:

  • 2005 Ingenjörerna i Danmark (IDA) gjorde en studie om den första akademikern som gav idén till ”Ramböllrapporten”
  • 2006 Ramböll genomför undersökningen ”Värdet av den första ingenjören och Bo Wictorins utredningsbyrå anlitas för en vetenskaplig granskning av resultatet
  • 2007 Förstudie genomförs ”Förstå attrahera rekrytera och behålla”: Ingegerd Green
  • 2010 Förprojektering pilotprojekt i Jönköping
  • 2012 Förstudie i Jönköping - branschorganisationerna
  • 2014 Projektansökan till Regionförbundet i Jönköping
  • Projektstart 2015 för ett två-årigt pilotprojekt i Jönköpings län

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.