Nyheter - 2018-05-17

Bättre start för nyanlända ingenjörer med Sfinx

Efter projektet Sfinx första tio år har runt 1 400 ingenjörer gått igenom en intensivutbildning i yrkessvenska. Många av dem har sedan deltagit i Sveriges Ingenjörers mentorprogram för att utvecklas och få fotfäste på arbetsmarknaden.

Att komma ny till Sverige med ingenjörsmeriter men utan kunskaper i ingenjörssvenska kan göra karriärvägen krokig. Därför startades Sfinx som ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer, Stockholms stad, Järfälla kommun och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

De nyanlända ingenjörerna har fått intensivutbildning i svenska och kunnat delta vid föreläsningar på KTH. Kombinerat med Sveriges Ingenjörers mentorsprogram har detta gett snabbare etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända.

– Jag hoppas att den framgångsrika Sfinx-modellen även sprids till andra regioner. Vägen till jobb har förkortats väsentligt. Och att ge ingenjörer som nyss kommit till Sverige möjlighet att snabbare komma in på arbetsmarknaden ger så många vinster – såväl för samhället som individerna, säger Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Den 17 maj firas projektets jubileum med alla inblandade organisationer och i närvaro av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S)

Läs Ulrika Lindstrands blogginlägg om Sfinx

Mer om Sveriges Ingenjörers mentorprogram

Läs Ingenjörens artikel "Yrkessvenska ger jobb för nyanlända ingenjörer – nu firar programmet 10 år"

Läs Ingenjörens artikel "Ingenjörerna Talat och Balazs fick snabbt jobb i Sverige"

Senaste nyheterna

Höjd kompetens dämpar effekt av kommande lågkonjunktur

2018-10-19

När de stora svenska industriföretagen nu presenterar sina delårsrapporter syns de första tecknen på att konjunkturen har nått sin topp. I ett sådant läge finns det stora framtida vinster i att satsa på att utveckla sina anställda och ge dem bra villkor. Det är ett av de bästa sätten att minska risken att tappa i konkurrenskraft.

Korta kontrakt ger kortsiktig forskning

2018-10-18

DEBATT. En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), visar på stor andel tidsbegränsade anställningar på landets lärosäten bland forskande och undervisande personal. Otryggheten drabbar forskarna, minskar forskarrollens attraktivitet och hämmar forskningens kvalitet. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz på SvD Debatt.

Linköpingsingenjör prisas för utveckling av samarbete i strategispel och AI

2018-10-17

28-årige Fredrik Präntare får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han har utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel vilket kan få stor betydelse för den vidare utvecklingen av artificiell intelligens, AI.

Vi håller inte med facken i 6F

2018-10-15

DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning. Detta skriver Sveriges Ingenjörers Camilla Frankelius i en replik tillsammans med övriga förhandlingschefer i Facken inom Industrin på Di Debatt.

Inflationsmålet centralt för lönebildningen

2018-10-04

DEBATT. Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen. Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga förbundsordföranden i Facken inom industrin, i en debattreplik på Teknikföretagen.