Ny Teknik debatt - 2015-05-05

Lyft innovatörerna med ny investeringsmodell

Innovatörer löser dagens problem, skapar morgondagens arbetstillfällen och förbättrar svensk konkurrenskraft. Hur ska dessa samhällsviktiga individer uppmuntras och stöttas, så fler idéer kan lyfta från skrivborden? Svenska Uppfinnareföreningen och Sveriges Ingenjörer har ett förslag.

I genomsnitt beviljas tre gånger så många patent till svenskar som andra européer. Sveriges innovationskraft ska emellertid inte uttryckas enbart i patent då två av landets paradgrenar ju är tjänstesektorn och handel. Sverige placerar sig väl i internationella jämförelser. Det gäller både entreprenörskap och innovationsindex. Vi utmärker oss ofta för stora insatser, men också för att resultaten inte står i proportion till insatserna.

Hur behandlar vi individen med idén? Om individen kommer från ett lärosäte finns goda anslagsmöjligheter och rådgivning från olika organisationer. Trots att sexton av sjutton avknoppningar kommer från näringslivet och att dessa som regel blir mer framgångsrika är anslagen där försumbara. Möjligheten att låna till hög ränta erbjuds. Rådgivningen är mindre omfattande och inte kvalitetssäkrad.

Här föreslår Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareförening ett system som bygger på fristående och oberoende kompetens.

Hur bemöts den anställde som vill se sin idé förverkligad? En del företag är välorganiserade och visar omedelbart intresse. I andra blir det oinspirerande långa juridiska processer. Fyra ingenjörer från Telia tvistar sedan 1984 om ersättning för en uppfinning, som ett skräckexempel.

De privata investeringarna från affärsänglar hade behövt uppgå till mer än 10 miljarder kronor årligen om vi skulle ha som ambition att nå anglosaxisk nivå i nya idéer. I dag torde nivån vara i storleksordningen 2-4 miljarder. Det vill säga ett gap på 6-8 miljarder. 2014 investerade Almi-invest 211 miljoner kronor. Hur mycket de andra statliga riskkapitalföretagen investerade i tidiga skeden är obekant.

Vi föreslår därför att en saminvesteringsmodell utvecklas mellan statsmakterna och privatinvesterare i Sverige på liknande sätt som gäller i USA. I USA får privatinvesterare låna två eller tre gånger sitt eget kapital på förmånliga villkor från staten till sitt så kallade Small Business Investment Companies (SBIC). SBIC förbinder sig att investera i unga företag. Det betyder att lånet från staten till SBIC blir egenkapital i ett ungt företag i nästa steg.

Individer i och utanför företag, som är villiga att ta på sig den riskabla resan mot framgångsrik kommersialisering skall veta att de har en rimlig chans att lyckas och att de kommer att belönas på ett rimligt vis. Innovationer ökar vår konkurrenskraft.

Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer

Läs debattartikeln på Ny Tekniks webbplats.

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.