Debatt - 2018-10-15

Vi håller inte med facken i 6F

DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning. Detta skriver Sveriges Ingenjörers Camilla Frankelius i en replik tillsammans med övriga förhandlingschefer i Facken inom Industrin på Di Debatt.

Di Debatt 12 okt - Facken inom inudstrin replikerar 6F
Skärmdump fr. Di.se Klicka för att läsa texten på Di Debatt

Lars Calmfors har alltid varit kritisk till Industriavtalet. Innehållet i kritiken har skiftat liksom förslagen till förändringar. Ibland har han faktiskt erkänt att han hade fel tidigare och att Industriavtalet bidragit till en bättre lönebildning. Men trots detta verkar han aldrig tro på att Industriavtalet kan vara bra i framtiden.

När Industriavtalet var nytt var Lars Calmfors kritisk. Han föreslog i stället att ungdomar, långtidsarbetslösa och företag i kris skulle undantas från kollektivavtal. A-kassan och anställningstrygghet skulle försämras.

Vår bestämda uppfattning är att Industriavtalet var en viktig orsak till att den samhällsekonomiska utvecklingen blev positiv. Ökad sysselsättning i kombination med god reallöneutveckling är ett tydligt resultat.

2003 var Lars Calmfors fort farande missnöjd med Industriavtalet. Det var för centralistiskt, lönebildningen borde decentraliseras. Senare var problemet att industriparternas märkessättning ledde till för höga löneökningar. ”Industrins tid är ute” var rubriken i ett inlägg i Dagens industri mars 2008. För att hålla tillbaka lönerna skulle de inhemska sektorerna sätta märket.

I dag är budskapet delvis omvänt. Hemmamarknadssektorerna bör få mer inflytande för att löneökningarna ska bli högre. Analysen om att internationellt konkurrensutsatt sektor är för stor i Sverige och att löneökningarna nog borde vara lägre där återkommer.

Vi håller inte med. En internationellt konkurrenskraftig industri är en viktig förutsättning för en väl fungerande välfärd.

Läser man Lars Calmfors rapport ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” noggrant så har han nog ändå aldrig varit så positiv till Industriavtalet som nu. Det välkomnar vi. En del förslag kan säkert också diskuteras.

Vår utgångspunkt är att Industriavtalet har varit och kommer att vara en viktig del av svensk lönebildning. Vi kommer fortsätta diskussionen med 6F om de slutsatser de så småningom drar av sitt lönebildningsprojekt.

Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Madelene Engman, avtalssekreterare, GS

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall

Jolan Wennberg, avtalssekreterare, Livs

Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.