Debatt - 2018-06-25

Vårddata avgörande för bättre vård i Blekinge

DEBATT. Det pågår en intensiv debatt inför höstens val om vad som bör göras för att möta brister och utmaningar i vården. En avgörande fråga, som sällan uppmärksammas, handlar om vårddata.Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med företrädare för Forska!Sverige, Riksförbundet HjärtLung och MSD i Sydöstran.

Sydostran.se 21/6
Skärmdump fr. Sydostran.se 21/6 - klicka för att läsa Sydöstrans webbartikel

20 vårdtillfällen med undvikbara vårdskador rapporterades i Blekinge under förra året, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting som granskat vårdskador på sjukhus.

Det motsvarar drygt 11 procent av de granskade vårdtillfällena. Vårdtiden för de patienter som får en vårdskada är nästan dubbelt så lång som för övriga patienter. Det innebär ett onödigt lidande, till höga kostnader. I hela Sverige drabbas 110 000 personer varje år och den extra vårdtiden kostar nästan 9 miljarder kronor årligen.

Genom att samla in, använda och dela vårddata (exempelvis blodprov och EKG) så att utfall av medicinska resultat kan jämföras går det att öka kvaliteten och minska antalet vårdskador väsentligt. Man kan dessutom uppnå en mer jämlik vård samt öka patienternas integritet och delaktighet.

Patienterna är positiva. I en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige, säger 95 procent av befolkningen ja till att anonymt dela med sig av sina hälsodata. Men ändå utnyttjas inte den stora potentialen med samlade data

Det beror bland annat på:-

Otillräckliga resurser för forskning och utveckling.

Ska vi uppnå synkroniserade vårddata i hela landet krävs ett ökat utvecklingsarbete inom vården.

- Ingen sammanhållen strategi för vårddata.

Vi har ett antal system för vårdinformation som inte kan kommunicera med varandra, vilket är ett stort hinder.

- Osäkerhet kring juridik och policy.

Juridiken kring vårddata är komplex. Det kan leda till att personalen inte vågar samla in uppgifter, vilket drabbar patienterna.

Det pågår olika initiativ, både nationellt och inom olika landsting, för att nå målet om synkroniserade vårddata. I syfte att påskynda arbetet har nu 32 organisationer i ”Agenda för hälsa och välstånd” under Forska!Sveriges ledning identifierat flaskhalsar och arbetat fram konkreta förslag riktade till regeringen, myndigheter och landstingen.

Vi föreslår bland annat att landstingen och regionerna ser över och ökar den andel av budgeten som används till forskning och utveckling i vården. Landstingen och regionerna bör också säkerställa att journalsystem och andra dataregister är förenliga med den nationella standard som är på väg att etableras.

Patienter, vårdgivare, forskare och företag måste få bättre möjlighet att bidra till insamling, användning och delning av data, och det måste ske på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Detta skulle minska antalet vårdskador i Blekinge väsentligt, samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka och vården bli mer jämlik. Vi hoppas att landstingen och regionerna tar frågan på största allvar.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
Katrin Moeschlin, klinisk forskningsdirektör MSD

Läs artikeln på Sydostran.se 

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.