There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tänktank kan utveckla sjukvården - Sveriges ingenjörer

Jönköping-Posten debatt - 2015-11-02

Tänktank kan utveckla sjukvården

Hur behandlas en ovanligt komplex fraktur, eller personen med en sjukdomsdiagnos som drabbar en på miljonen? Svaret kan mycket väl finnas hos ingenjörer, snarare än hos vårdpersonalen. I en ”Tänktank” kan de komma med lösningar som förbättrar förutsättningarna för beredskap inom vården i Jönköping. Det skriver Sveriges Ingenjörs vice distriktsordförande Lars Ljungberg och samhällspolitiske direktör Peter Larsson.

10 000 övningstimmar krävs för att man ska bli bra på något sägs det. Piloter för logg över sina flygtimmar och har de ett för långt uppehåll kan de förlora sin licens. Det är kanske inte en exakt vetenskap, men få kommer säga emot det gamla ordstävet att övning ger färdighet.

Inom vården blir dessa färdigheter ibland livsviktiga. En komplex skada, en ovanlig sjukdom. Du kan inte gärna öva på en patient i akut behov av ett ingrepp, och att gå bredvid ger kunskap om – men inte färdighet i – själva utförandet av ingreppet.  

Det finns idag ett behov av att öka beredskapen för oväntade och svåra situationer för patienter och läkare och sköterskor inom hälso- och sjukvården. Träning och simulering av situationer liknande verkligheten övas inom andra områden och i andra branscher.  Dessa test- och utvecklingsmiljöer är framtagna av ingenjörer.

Vi på fackförbundet Sveriges Ingenjörer menar att våra medlemmar, ingenjörerna, skulle vara särskilt lämpade att bidra till att möta det här behovet och skapa förutsättningar för simulering och träning av vårdpersonal genom ny teknik och nya arbetsformer.

Ingenjörerna bidrar med teknisk kompetens. Kompetens som kan översätta patienters och vårdgivares behov till högteknologisk hård- och mjukvara.

Vi lever längre och längre och kräver därmed också mer vård. Hur göra den bättre och samtidigt kostnadseffektiv? Begreppet eHälsa omfattar ett brett spektrum av initiativ, men den gemensamma nämnaren är att IT används för att förbättra och förenkla hälso- och sjukvården – ur både patientens och professionens perspektiv.

Det kan handla om digital och virtuell vård, som konsultbolaget PwC gjort en undersökning om. Den visar att över 40 procent av svenska folket är positiva till att välja virtuella vårdalternativ framför traditionella och att 33 procent är öppna för att genomföra läkarbesök via en mobilapp.

I Jönköpings län finns redan i dag kompetens som kan ta sig an problemen med komplexa och ovanliga ingrepp, till exempel Saabs arbete med simulatorer. Olika användningsområden, men i grunden samma tekniska lösningar. Genom att ta fram nya avancerade och högkvalitativa simuleringsmodeller kan förståelsen för svåra situationer och oväntade problem förebyggas.

I akt och mening att lösa den här typen av problem och för att visa på regionala kompetensstyrkor, ingenjörers kreativitet och mångsidighet kommer en grupp om 20 yrkesverksamma och ingenjörsstudenter att ägna sig åt idégenerering kring eHälsa och speciellt simulationslösningar. Formen för processen kallar vi ”Tänktank” och dess uppgift är att kreera lösningar som förbättrar förutsättningarna för beredskap inom vården.

Liknande idégenerering har gjorts i Linköping. Resultatet där är ett nyligen påbörjat samarbete med Region Östergötland om innovationsupphandling. Där vill man tillsammans med våra ingenjörsmedlemmar beställa det som ännu inte finns i dag. Vi hoppas nu på möjlighet till ett liknande samarbete även i Jönköping.

 
Lars Ljungberg, vice ordförande Sveriges Ingenjörer distrikt Jönköping
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.