Dagens Samhälle, debatt - 2017-11-20

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Debattartikel i Dagens Samhälle 20/11
Skärmdump fr. Dagenssamhalle.se 20/11 

Att genomföra en förändring för att hela Sveriges ska leva och att nya arbetstillfällen ska tillskapas är givetvis ett lovvärt initiativ från regeringen. Staten ska finnas överallt, och även se till att skapa fler anställningstillfällen i landet. Därför har regeringen valt att i en första etapp omlokalisera sju myndigheter, helt eller delvis. Detta ska ses i perspektivet att fler kommer att flytta, då Sverige i dag har ca 250 myndigheter. Det har viskats om att 10 000 arbeten kommer att beröras.

Men 15 november kom en dom i Arbetsdomstolen (AD) som behandlade frågan om arbetsskyldighet för arbetstagare när myndigheten flyttar till annan ort. Konsekvensen av domen blir att anställda som inte kan eller vill flytta med tvingas säga upp sig själva – vilket betyder att de inte får stöd fullt ut av omställningsregler, hamnar i karens hos a-kassan och inte får tillgång till inkomstförsäkring.

Målet handlade om att fastställa arbetsskyldighetens omfattning för en rad anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen när den nu flyttar från Stockholm till Karlstad. I domen konstaterar AD att den funnit ett starkt stöd för att det på statens område sedan mitten på 1960-talet konsekvent har tillämpat denna ordning: vid omlokalisering av myndigheter är arbetstagare skyldiga att följa med till den nya orten och arbetstagare som inte vill göra detta får säga upp sig själva. 

AD tolkar en gammal ordning som fullt ut inte är tillämplig 2017 – och konsekvenserna blir orimliga för den enskilde. Den som säger upp sig i dag kan inte nyttja omställningsavtalet fullt ut, hamnar i karens hos a-kassan och förlorar möjligheten till inkomstförsäkring. 

Tanken leder till de gamla statarna. Fast i ny form. Även dessa gavs alternativet att bryta upp hela sin familj och flytta dit arbetet tog dem och utan fullgott skydd. Ser vi de nya statarna växa fram utifrån regeringens iver att förändra sin närvaro?

Vi får inte glömma bort att incitamentet för förändring handlar om att skapa nya arbetstillfällen. Detta betyder att lagstiftning och omställningsstöd måste fungera optimalt. 

En myndighet är bara en tom lokal om den inte fylls av duktiga medarbetare, utan dessa kan den inte fullfölja sitt uppdrag. Med det tapp som en omlokalisering innebär dräneras myndigheten på kompetent personal under en tid. Det är därför av yttersta vikt att den får en möjlighet att kunna fånga upp kompetens som behövs. Det förutsätter att det finns lärosäten på plats som kan fylla på kunskapen som myndigheten tappar.

Staten ska vara en attraktiv arbetsgivare – inte betrakta sina medarbetare som statare.

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.