Debatt - 2018-09-18

Ministern måste sluta ignorera frågan

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

Altinget Debatt  - Ulrika Lindstrand
Klicka här för att läsa debattartikeln på Altinget.se

Situationen efter riksdagsvalet är allt annat än lätt men vi hoppas att politikerna kan lyfta blicken och fokusera på att Sverige får en handlingskraftig och stabil regering som har fokus på de viktiga frågor politiken behöver lösa. Ett sådant är skola och högre utbildning.

När det gäller kunskapsutvecklingen inom teknik, stavas i dag politisk handlingskraft ”fler platser på ingenjörsutbildningarna”. Men medan allt fokus ligger på antalet nybörjare, sker en successiv anpassning av utbildningarna till minskade resurser – utan att något enskilt år nå ovanför den politiska uppmärksamhetströskeln.

Relativt läro­sätenas faktiska kostnader har ersätt­ningen per student minskat under lång tid, sam­tidigt som omfattningen av andra uppgifter än utbildning och forskning har ökat. Rapporten Systemfel i kunskapsfabriken (SULF 2018) visar att utbildningarna inom naturvetenskap, teknik och farmaci skulle behöva resursförstärkningar idag motsvarande hisnande 42 procent per student för att ligga på motsvarande nivå som utbildningarna gjorde 1994/1995.

Konsekvenserna av denna utveckling är att kostnadstunga laborationer och lärarintensiva moment har rationaliserats bort. Därtill har fristående kurser och kurser för yrkesverksamma fått stryka på foten när lärosätena försökt parera resursbortfallet genom att koncentrera sina medel till grundutbildningen.

Nyfikenheten på teknik och naturve­ten­skap grundläggs ofta tidigt i en ung människas liv. Det är därför viktigt att även att grund- och gym­na­sieskola håller toppklass. Men oavsett hur väl rustade de blivande studenterna är, faller de på målsnöret om resurserna till den högre utbildningen urholkas och kvaliteten försämras.  

Regeringen har tillsatt en styr- och resurstilldelningsutredning som ska lämna sitt slutbetänkande i december i år. Det är positivt. Men oavsett hur systemet i sig kommer att se ut, måste de resurser det fördelar styra mot en ­kvalitet som svarar mot Sveriges högt ställda ambitioner på de tekniska och naturvetenskapliga områdena.

 Det är inte första gången detta ämne lyfts. Ändå har utvecklingen ignorerats av en succession av ansvariga ministrar.

Vi kan redan höra invändningen: ”Allt handlar inte om pengar”. Visst är det så. Det pedagogiska upplägget, formerna för kunskapskontroll, återkopplingen till studenterna och goda förkunskaper – allt detta är exempel på områden som ständigt måste stå i centrum. Men det betyder inte att det aldrig handlar om pengar. Nu gör det faktiskt det.

 Vår uppmaning till den minister som får högre utbildning på sitt bord är enkel: våga tala kronor per student.

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.