Distrikt Örebro/Debatt - 2018-05-01

Pensionsålders-diskrimineras unga och äldre medarbetare - eller är det ren okunskap?

DISTRIKT/DEBATT Ojämlikhet och orättvisa som medför att yngre medarbetare från myndighetsåldern fram till att de fyller 25 år på de allra flesta avtalsområden inte har rätt till tjänstepension måste brytas, skriver Örebrodistriktets styrelseledamot Björn Nyström i Nerikes Allehanda

I dag får de flesta arbetstagare, flera miljoner, som omfattas av kollektivavtal sina tjänstepensionspremier inbetalda mellan 25 och 65 års ålder. Det innebär att man från myndighetsåldern tills man fyller 25 år och från fyllda 65 år inte genererar några avtalspensionspremier. Effekten av de nuvarande tjänstepensionsavtalen blir att många medarbetare går miste om åtskilliga 10 000-tals kronor i pensionspremier. En trolig effekt av detta är att den framtida tjänstepensionen vid ett livsvarigt uttag vid 65 års ålder blir ungefär 2000 kronor lägre än om den hade inbetalas. I detta sammanhang är det viktigt att betänka att pensionskapitalet ska förvaltas och utvecklas i över 40 är.

 Under en följd av år har den allmänna debatten handlat om att avsättningar till våra pensioner måste öka för att kommande generationers efterlön, pension, ska nå en acceptabel nivå. Det är därför djupt förvånande att den fackliga aktiviteten och diskussionerna på arbetsplatserna är och varit lågmäld om tidigare inbetalning av tjänstepensionen, till exempel direkt från myndighetsåldern. Denna ojämlikhet och orättvisa som medför att yngre medarbetare från myndighetsåldern fram till att de fyller 25 år på de allra flesta avtalsområden inte har rätt till tjänstepension måste brytas.

 Därutöver har ”det kronologiska åldrandet” under de senaste åren blivit ett kärt debattämne. Det har främst handlat om frågor som arbetsrotation, stressfaktorer, flexiblare arbetstider och minskad fysisk belastning för att möjliggöra ett längre arbetsliv. Frågan om man har råd att pensionera sig diskuteras i dag allt livligare. De rent ekonomiska frågorna i samband med ett längre arbetsliv efter 65 års ålder är och varit ett kärt ämne i samhällsdebatten och flera politiska initiativ har tagits av våra folkvalda.

 Däremot har initiativen här varit få från arbetsmarknadens parter. I dag upphör premieinbetalningarna till tjänstepensionen vid 65 års ålder inom flertalet avtalsområden. Därutöver är den allmänna arbetsgivaravgiften reducerad för äldre medarbetare från det 66:e levnadsåret. Det innebär lägre totala lönekostnader för arbetsgivaren. Sett till det faktum att den svenska samhällsdebatten varit intensiv om behovet och möjligheten att behålla så många som möjligt i sysselsättning efter fyllda 65 år är det anmärkningsvärt att tjänstepensionsinbetalningarna då upphör.

 De lägre lönekostnaderna i form av minskade arbetsgivare- och pensionsavgifter bör till den absolut övervägande delen tillfalla den enskilde arbetstagaren i form av inbetald tjänstepension.

 Till sist måste man ställa frågan: Har vi en pensionsåldersdiskriminering av yngre och äldre medarbetare eller handlar det bara om okunskap?

 Björn Nyström

 Distriktsstyrelseledamot, Örebro län och fullmäktigeledamot i Sveriges Ingenjörer

Klicka här för att läsa texten på NA.se

Mer om Sveriges Ingenjörer Örebro

Distriktets webbsida

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.