Ny Teknik, debatt - 2017-03-10

Öppna dörrarna till universiteten på vid gavel

DEBATT Du har rätt Stefan Löfven, andraplatsen i innovationskraft räcker inte. Öppna därför möjligheten även för högutbildade att utveckla sina kunskaper på universitet och högskolor. Det är spetskompetens som kan göra oss världsledande, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Stefan Löfven, jag delar den ambition du uttrycker i Ny Teknik den 13 februari om att en andraplats inte räcker. Självklart ska Sverige vara världsledande i innovationskraft. Från din tid som IF Metall-ordförande så känner du ingenjörskåren väl och du vet hur viktigt det är att hålla samman utveckling och produktion. Som ordförande för Sveriges Ingenjörer håller jag med om att mycket av förändringsarbetet under senare år har varit positivt.

Jag vill dock lägga till några viktiga punkter till din förändringsagenda.

Tillgång till spetskompetens är helt central för att inta en världsledande position. Det gäller för både stora och små företag.

Basen för det livslånga lärandet är livet självt. Men även högutbildade behöver kunna svarva om sin formella kompetens. För närvarande är dörren till universitets- och högskolestudier stängd för yrkesverksamma. Öppna den på vid gavel! Medvetenheten finns redan bland landets lärosäten, men bollen ligger hos regeringen.

Sveriges Ingenjörer har precis slutfört projektet ”Den första ingenjören” i Jönköpings län. Resultatet visar hur produktivitet och omsättning kan öka radikalt när ingenjörskompetens tillförs mindre företag. Vi går nu vidare i nationell skala. Men det kräver även att industriforskningsinstituten ökar sin kapacitet. Tillskottet för detta i den senaste forskningspropositionen var alltför litet och bör utökas.

Många av våra medlemmar får ofta smarta idéer till nya produkter eller tjänster i sitt dagliga värv, men de ligger ibland utanför företagets kärnverksamhet. Vi har kartlagt hindren för att ta idé till verklighet. Det visar att trygghetssystemen behöver moderniseras och finansieringen utvecklas. Vi delar gärna med oss av våra förslag, men här måste politiken ta ett samlat grepp.

Du är inte längre delaktig i lönebildningen men du känner väl till att en del av svårigheterna att rekrytera spetskompetens handlar om lön. I dag ser vi hur många ingenjörer väljer andra och mer lönsamma karriärer än inom utvecklingsarbeten. Du ska självklart inte lägga dig i dagens förhandlingar, men på ett övergripande plan är detta en avgörande fråga om Sverige ska inta första platsen i innovationskraft.

Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer

Läs artikeln på nyteknik.se

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.