Dagens Samhälle, debatt - 2017-11-21

Låt inte populisterna kapa debatten

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Saco kongress 2017

Sociala medier är en oerhört stark kraft för att väcka och kanalisera engagemang. Ofta görs det med goda intentioner. Ett aktuellt exempel är initiativet #metoo och den efterföljande debatten om sexuella trakasserier på våra arbetsplatser.

Andra aktörer har mindre lovvärda syften. De drivs istället av en alarmistisk agenda där de använder sociala medier för att sprida sina budskap. Resultatet är ett flockbeteende utan tid för eftertanke.

Dåtidens agitatorer delade ut flygblad, dagens startar en webbsida och sprider sina budskap via Twitterbotar eller riktade annonser på Facebook.

Saco är akademikernas organisation. Vi är närmare 700 000 medlemmar som vet värdet av ett kritiskt förhållningssätt och vikten av att förhålla sig till fakta och forskning, i arbetslivet såväl som i vardagen.

När vi tar del av diskussionerna på nätet ser vi något annat. Vi ser framväxten av ett samhälle som tycks ha glömt bort värdet av kunskap. Som prioriterar åsikter framför fakta och som sätter känslor på piedestal.

Den 23-24 november samlas Sacofederationen för kongress. Tillsammans med bland andra statsminister Stefan Löfven och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kommer vi att diskutera vilka vägval Sverige bör ta för att stärka oss som kunskapsnation.

Men vi kommer också att diskutera det rådande debattklimatet. Som representanter för Sveriges akademiker är vi oroliga för hur olika aktörer använder statistik för att gynna den egna argumentationen snarare än lyfta fram en riktig bild av sakernas tillstånd.

Vi ser också hur debattörer försöker förminska sina motståndare på Twitter och andra forum med argument som hämtade ur en lärobok om härskarteknik. Det är ett beteende som är destruktivt, fördummande och som bäddar för ökad polarisering och populism.

Att debattera och presentera sina argument är själva livsluften i en demokrati. Men det måste ske utifrån fakta och med det allmännas bästa för ögonen.

Svenska folket förtjänar ett offentligt samtal som grundar sig i en korrekt återgivning av verkligheten. Ett samtal som tar avstamp i en ömsesidig respekt för motståndaren och som inte underskattar medborgarnas intelligens.

Att vara akademiker innebär att söka sanningen genom opartiskhet och intellektuellt mod. Att genom öppenhet och nyfikenhet bidra till ökad förståelse och kunskap. Det är ett rättesnöre som fler borde ta efter.

På andra sidan Atlanten kan vi se resultatet av en skrupelfri populism som agerat i symbios med det nya mediesamhället. Det får inte hända här.

Vår uppmaning till alla som deltar i den politiska debatten är därför: besinna dig. Tänk efter före du skriver, delar eller gillar innehåll på nätet. Ta reda på fakta och sluta att medvetet missförstå dina motståndare. Tillämpa generositetsprincipen och bemöt istället motståndarens bästa argument.

Fakta har betydelse. I fikarummet, på Facebook och i riksdagen.

Göran Arrius, ordförande Saco
Malin Påhls Hansson, ordförande Saco Studentråd
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Mikael Igelström, ordförande Civilekonomerna
Anna Troberg, ordförande DIK
Ida Kåhlin, ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Sofia Larsen, ordförande Jusek
Bror Holm, ordförande Kyrkans Akademikerförbund
Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna
Lars Fresker, ordförande Officersförbundet
Magnus Konradsson, ordförande Reservofficerarna
Ann-Charlott Juliusson, ordförande Saco-förbundet Trafik och Järnväg
Mats Högblom, ordförande Sjöbefälsföreningen
Anitha Wijkström, ordförande SRAT
Louise Masreliez, ordförande Sveriges Arkitekter
Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter
Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Anders Wahlberg, ordförande Sveriges Psykologförbund
Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund
Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund
Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärarförbund
Katja Puustinen, ordförande Sveriges Veterinärförbund

Den 23-24 novemver arrangerar Saco:s kongress 2017. Läs mer här 

Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.