SVT Opinion, debatt - 2017-09-04

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket av fel skäl

DEBATT Vi behöver lyfta fram teknikens och ingenjörens roll inom samhällsutveckling och klimatarbetet. Det måste synas att det är ingenjörer som räddar världen, skriver Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L).

”Det känns som ett ensamt arbete
– och jag är nog inte tillräckligt bra på matte.”

”Jag vet knappt vad en ingenjör är.”

Kan du tänka dig en framtid som ingenjör?
Bland kvinnor som fått frågan svarar många som ovan.

Andelen kvinnor på tekniska utbildningar har under de senaste decennierna legat på låga 25–30 procent och nu kan vi läsa att de sjunker under de nivåerna på flera lärosäten.

Det håller inte att många av de med bäst förutsättningar i den nya generationen ingenjörer faller bort, antingen för att de inte tror att de kan, eller för att de har en felaktig bild av yrket.

Med en större andel kvinnliga ingenjörer skulle den ekonomiska jämställdheten öka eftersom ingenjörsyrket är förhållandevis välbetalt. Fler kvinnor skulle få den ökade frihet som en egen bra inkomst innebär.

Det börjar tidigt. Kvinnor sorteras bort eller sorterar bort sig själva från en framtid som ingenjör redan i skolan. Det beror framför allt på matten.

Vi matas med myten att matte är krångligt och svårt, att det är något som bara de allra smartaste är bra på. Den som redan är bra på matte får hög status.

Men risken att misslyckas och verka dum avskräcker andra från att ens försöka. Ofta förstärker skolan detta med vardagsfrånvända räkneuppgifter och bilden av den matteintensiva ingenjörsbanan som tuff.

Att flickor och pojkar möts av olika förväntningar och behandlas på olika sätt påverkar också.

Ett gott resultat hos en flicka är kopplat till att hon arbetar hårt, medan en pojkes goda resultat är kopplat till matematisk talang.

Det ger kvinnor oförtjänt dåligt självförtroende. Även när de har lyckats bra och uppnår högsta betyg fortsätter de att tvivla på sin förmåga.

Den som bildgooglar ordet ingenjör möts av män i hjälmar – en bild många kvinnor har av ingenjörsyrket.

Kvinnor vill ofta jobba med andra och ha ett yrke där de förbättrar samhället – något de inte förknippar med ingenjörsyrket. Ingenjörsyrket framstår som svårt och ensamt där man grottar ner sig i detaljer.

Så vad bör göras?

Resultat från Sveriges Ingenjörers projekt KOOLT och Teknikcollege visar att mer vardagsnära och verklighetsbaserad undervisning både främjar teknikintresset och ger tjejer en mer positiv bild av yrket.

En annan lärdom är betydelsen av förebilder. Undervisningen behöver kopplas till verkligheten, till levande ingenjörer av kött och blod. Det blir extra betydelsefullt för kvinnor där steget ofta är längre att se sig själv i rollen.

Vi behöver lyfta fram teknikens och ingenjörens roll inom samhällsutveckling och klimatarbetet. Det måste synas att det är ingenjörer som räddar världen. Därför behövs det mer satsningar som ger elever möjligheten att möta ingenjörer i deras vardag.

Satsa på fler förstelärare i matte. Riktigt skickliga pedagoger med djupa kunskaper kan göra matematiken levande och tillgänglig.

Med duktiga mattelärare ökar också chansen för fler att hitta glädjen och självförtroendet i ämnet och skaffa kunskaperna som gör att de vågar satsa på en framtid som ingenjör. Det är ett ansvar för både stat och kommun.

Vi har inte råd med att så många kvinnor väljer bort en framtid som ingenjör, för att de tror att de inte kan räkna eller har fått en nidbild av ingenjörsyrket.

Ge kvinnor en bättre chans att välja rätt. Det skulle världen, jämställdheten och alla duktiga flickor tjäna på.

Ulrika Lindstrand förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Birgitta Ohlsson
riksdagsledamot (L)

Läs artikeln på svt.se

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.