SvD Debatt - 2017-09-27

Kompetens bör värderas upp lönemässigt

DEBATT Sveriges Ingenjörer har länge betonat vikten av ingenjörskunnande och det värde ingenjörer skapar i företagen. Nu är det dags för företagen att ta ett större ansvar för värderingen av kompetensen i lönesättningen, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand i en slutreplik om ingenjörsutbildningen.

Företagen som Magnus Höij företräder är viktiga för Sverige. Därför är det också angeläget att diskussionen om kompetensbehoven som finns, förs med båda fötterna på marken. Förra året examinerades 6 200 civil- och högskoleingenjörer från svenska lärosäten. Magnus Höij skriver i sin replik (25/9) att de branscher Svenska Teknik & Designföretagen (STD) företräder behöver 5 000 fler ingenjörer bara det närmaste halvåret. Det motsvarar, enligt STD-företagens egen junirapport, nästan 10 procent av branschens samlade personalstyrka i dag.

Hur ska det tolkas? Att det behövs ytterligare 5 000 varje år, eller rentav varje halvår framöver? Det är helt enkelt inte rimligt.

Om det hade varit platserna det satt i, skulle Magnus Höij redan fått sina önskningar uppfyllda. Varje höst de senaste fem åren har i snitt 11 500 börjat på en civil- eller högskoleingenjörsutbildning, det vill säga lika många som de examinerade förra året plus de 5 000 Höijs branscher säger sig behöva inom sex månader.

Resultatet känner vi. Ungefär hälften kommer ut med examen.

Nu menar Höij att genomströmning och kvalitet visserligen är viktiga frågor men att de inte har med kompetensbristen att göra, och att många som hoppar av gör det för att börja jobba i näringslivet. Men om det går lika bra att få jobb utan examen, blir det inte lättare att förstå vad det egentligen är för kompetensbehov som ska tillgodoses eller hur länge man ska läsa innan man hoppar av.

Sveriges Ingenjörer ser också vikten av ingenjörskunnande och det värde ingenjörer skapar i företagen. Det har vi under lång tid lyft i alla sammanhang där vi finns och verkar. Nu är det dags för företagen att ta ett större ansvar för värderingen av kompetensen i lönesättningen. Det kan rentav ge ökad skjuts åt intresset för både branschen och utbildningarna.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Läs artikeln på svd.se

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.