Norran, debatt - 2017-02-28

Kommunens beslut hotar våra jobb

DEBATT. Vi fackliga på Rönnskärsverken följer Skellefteå kommuns agerande med allt större frustration. Utan satsningar och utveckling förlorar vi konkurrenskraft. Inget företag satsar i en kommun där man motarbetas, skriver Sveriges Ingenjörers Joachim Pettersson med flera.

Skellefteå kommun har som mål att bli 80 000 invånare. För att nå dit behöver vi satsa på jobb inom industrin.

Varje arbetstillfälle på Rönnskär skapar ytterligare arbetstillfällen i Skellefteå. Utan Rönnskärsverken i Skelleftehamn skulle de vara flera tusen färre.

I frågan om järnsanden motarbetas Skellefteås största privata arbetsgivare.

Vi fackliga på Rönnskär följer kommunens agerande med allt större frustration. Vi kan inte stillatigande se på när ett fåtal tjänstemän inom kommunen väljer att vantolka olika regelverk och överträda sina befogenheter. Konsekvensen kan bli att våra medlemmars försörjning hotas.

Norran rapporterade nyligen om att bygg- och miljönämnden fått ”bakläxa” av Mark- och miljödomstolen som upphäver delar av de riktlinjer som gäller för järnsand.

I domen säger Mark- och miljödomstolen att ”nämnden har gått utöver vad den har rätt att göra enligt miljöbalkens regler”, det vill säga att de har fattat beslut som de inte har rätt att fatta.

Järnsand har använts i vägar och runt husgrunder sedan 1970-talet, utan att någon negativ miljöpåverkan har kunnat påvisas. Andra kommuner i Sverige kan använda biprodukter från metallframställning – men det går inte i Skellefteå.

För invånarna sprids – helt utan vetenskapliga belägg – en obefogad rädsla för ett material som mycket väl kan finnas under ens egen garageinfart.

Kommunens hantering av järnsandsfrågan är minst sagt märklig. Bygg- och miljönämnden vill hindra all användning, medan flera av de egna kommunala bolagen, Skellefteå Hamn och nu senast Fastighets AB Polaris, vill välja järnsand på grund av dess utmärkta egenskaper för anläggningsändamål.

Det är dubbla budskap.

Rönnskär jobbar hårt med att utveckla produkten järnsand. Det är ett långsiktigt arbete. Under tiden växer järnsandshögarna, vilket medför onödiga kostnader.

Vi ser med oro en trend de senaste åren där allt fler av Bolidens investeringar hamnar på andra enheter än Rönnskär. De stora investeringarna förläggs utanför Sverige.

Utan satsningar och utveckling förlorar vi konkurrenskraft. De företag som inte är konkurrenskraftiga överlever inte. Inget företag satsar i en kommun där man motarbetas.

Om en kommun ska kunna växa krävs bra förutsättningar för människor att bo, leva och arbeta. Det måste finnas jobb. Grunden för det är ett gott samverkansklimat mellan kommun och företag.

Rönnskär och vi som jobbar där vill bidra till ett Skellefteå som växer.

Roland Antonsson, ordförande IF Metall
Kim Bodén, ordförande Unionen
Anders Wikström, ordförande Ledarna
Joachim Petterson, ordförande Sveriges Ingenjörer

Läs artikeln på norran.se

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.