- 2018-08-29

Digitalt arbetsliv behöver regler för att inte öka stressen

DEBATT. Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, och de som gör det kan ändå känna sig tvingade att ställa upp, skriver Sverige Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand och förhandlingschef Camilla Frankelius på Metro Debatt.

Metro Debatt - Sveriges Ingenjörer
Klicka här för att läsa artikeln på Metro.se

Hur ofta kollade du din jobbmejl på semestern i somras? Hände det under ledigheten att det ringde på din mobil om jobbrelaterade saker? Hände det en gång? Två? Eller flera gånger?

Det gränslösa arbetslivet har blivit en del av vårt moderna samhälle. Teknikutvecklingen ger stora möjligheter att själv anpassa sitt arbetsliv, men kan också leda till stress om vi inte använder dem på rätt sätt. Sveriges Ingenjörers medlemsundersökning visar att en tredjedel av våra medlemmar förväntas vara tillgängliga även utanför ordinarie arbetstid. Vissa har ersättning för jour eller beredskap, men för många är det helt oreglerat. 

Just nu befinner vi oss i en fas där vi har fått många digitala verktyg för att kunna vara flexibla i arbetslivet, men vi vet ännu inte hur det kommer påverka arbetsmiljön – och det gäller både anställda och arbetsgivare. Med bärbara datorer och mobila uppkopplingar kan vi jobba nästan var som helst. Det går att utföra arbetsuppgifter och vara produktiv även om du är insnöad hemma. Du kan vara en del av en organisation eller verksamhet även om du inte är fysiskt närvarande på kontoret.

Men det finns baksidor. När avståndet till kontoret inte spelar roll är det svårare att säga nej när arbetsgivaren tycker att du behövs. Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, och de som gör det kan ändå känna sig tvingade att ställa upp.

Även om goda exempel finns på chefer som trycker på att deras medarbetare ska stänga av när de går hem så gör mobilen oss mer tillgängliga var och när som helst, Sms, telefonsamtal eller e-post från chefen kan vara svårt att ignorera när hen vet att du antagligen har din telefon med dig.

Samtidigt som många arbetsgivare överutnyttjar möjligheterna som teknikutvecklingen leder till, är andra mer tveksamma till att alls göra det. Vår medlemsundersökning visar att det på flera arbetsplatser är tillåtet att arbeta på en annan plats än på kontoret, men det uppmuntras definitivt inte. Vissa chefer känner att de inte har kontroll om de inte kan se sina medarbetare. Trots att tekniken idag tillåter att även möten hanteras på distans är många fortfarande skeptiska till det.

Det gränslösa arbetslivet innebär möjligheter men också utmaningar. Vi ser att det ofta saknas insikter och kunskap, men också tydliga regleringar av förväntningarna på både arbetsgivare och anställda. Vår arbetsmiljölagstiftning har inte hängt med och kollektivavtalen är inte anpassade för vår nya digitala arbetsmiljö. Det måste åtgärdas om de digitala möjligheterna ska bli verktyg och inte en belastning.

Vi måste ta konsekvenserna av den tekniska utvecklingen på allvar. Vi har stora möjligheter att öka både produktiviteten och balansen mellan arbetsliv och fritid. Men då krävs det att vi tillsammans arbetar för att sätta gränser och skapa möjligheter. Annars riskerar tekniken att istället öka stressen och minska produktiviteten.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer 
Twitter-logga@UlrikaLindstr

Camilla Frankelius, förhandlingschef  Sveriges Ingenjörer
Twitter-logga@CFrankelius

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.