Debatt - 2018-03-07

Alla tjänar på att fler kvinnor vill bli ingenjörer

Avdramatisera ämnet matematik och se till att flickor och unga kvinnor också får chansen att upptäcka ett fantastiskt yrke - ingenjörsyrket. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Maria Paavola och Maria Norberg från nätverket Teknikkvinnor, på Ny Teknik.

Ulrika Lindstrand & Teknikkvinnor 7/3
Klicka för att läsa artiklen på Nyteknik.se 

Sveriges utveckling är beroende av bra tillgång på hög teknisk kompetens. Det gör det helt nödvändigt att rätta till den ojämna könsfördelningen bland ingenjörer. Varken företag eller individer har råd med att kvinnor väljer bort ingenjörsyrket av fel anledningar; till exempel att deras matte- och teknikintressen inte uppmuntras eller föreställningar om att det är ett ensamt yrke främst för män.

Det ekonomiska läget för många teknikintensiva företag är rekordstarkt. Pågående teknikskiften inom industrin, utveckling av infrastruktur och digitaliseringens snabba takt gör dessutom att framtidsmöjligheterna är stora.

Men det går inte att blunda för svårigheterna som också finns. Flera branscher har stor efterfrågan på teknisk kompetens. Att få fler kvinnor att känna sig välkomna i ingenjörsyrket är något som kvinnorna själva, företagen och Sverige tjänar på.

Vi är alla tre yrkesverksamma ingenjörer. Vi vet att ingenjörsbranschen erbjuder spännande arbeten med goda utvecklingsmöjligheter där samarbete är en av de viktigaste ingredienserna för ett bra resultat. Vi vet också att genom systematiskt arbete och innovativa lösningar går det att vända underskottet på kvinnor bland ingenjörer:

• Avdramatisera matematikämnet. Matematik är fortfarande förknippat med myter och stigman. Skolan behöver avdramatisera och levandegöra ämnet redan under de tidiga skolåren. Flera kommuner runtom i landet har riktade satsningar på matematik och naturvetenskap, där deltagande tjejer erbjuds mentorer och läxhjälp. Resultaten har inte låtit vänta på sig: dessa kommuner har lyckats bryta trenden för snedrekrytering och ökat antalet tjejer som söker till tekniska utbildningar på högre nivåer. Fler svenska kommuner bör ta efter.

• Stimulera tjejers intressen för teknik och ingenjörsyrket. Genom att öka engagemanget bland barn och unga i skolans teknikundervisning, kan vi också nå fler tjejer. I utbyten mellan teknologer på högskolan och skolelever finns potential för både lärande och interaktivitet. Det kan skapas genom strukturerade samarbeten mellan tekniska högskoleutbildningar och kommuner. En annan viktig faktor för en ung människas yrkesval är förebilder. ”If you can see it, you can be it”. Om fler tjejer får inblick i ingenjörsvardagen kan vi åstadkomma just det. Redan i dag finns exempel hos industri- och teknikintensiva företag som på olika sätt arbetar med skolor. Det kan utvecklas och spridas.

• Öka dialogen. I morgon på kvinnodagen den 8 mars samlas kvinnor som är inom, eller är nyfikna på ingenjörsyrket för en nätverksträff i Göteborg. Detta är en del i en rikstäckande turné Sveriges Ingenjörer och Teknikkvinnor genomför tillsammans för att inspirera och diskutera hur ingenjörsyrket blir lika självklart för kvinnor som män. Ett av de viktigaste budskapen är att bilden av vem som är ingenjör och vad ingenjörer gör måste förändras. Vi vill även erbjuda en arena där kvinnor kan utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Genom fler kontaktytor av den här typen kan ingenjörsyrket bli mer tillgängligt och inkluderande.

Många kvinnor uppger att de vill ha arbeten präglade av samhällsnytta och meningsfullhet. Detta är realiteter för många av dagens och morgondagens ingenjörsjobb. Men det måste fler unga kvinnor ges möjlighet att upptäcka. Då kan kompetensbehoven hos företagen omsättas till fortsatt utveckling, hållbarhet och tillväxt samtidigt som fler kvinnor får chansen att jobba inom ett fantastiskt yrke.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Maria Paavola, initiativtagare till nätverket Teknikkvinnor

Maria Norberg, initiativtagare till nätverket Teknikkvinnor

Arikeln på Nyteknik.se

Sveriges Ingenjörer och Teknikkvinnor på turné

Turné med Teknikkvinnor

L

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.