Norrländska Socialdemokraten, debatt - 2018-02-16

Var finns förebilderna för att locka fler kvinnor till industrin?

DEBATT Industrin i norra Sverige står inför stora utmaningar. Det är ingen tvekan om att många av dessa utmaningar kommer att lösas av ingenjörerna. Om det finns tillräckligt många. För den största utmaningen av dem alla är den framtida rekryteringen av teknisk kompetens i vår region.

Industrin är beroende av att fler utbildar sig till ingenjörer och att fler väljer att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. Hur ska vi nå dit? Vi behöver bredda rekryteringen till högskolan. Men det räcker inte. Vi behöver bredda rekryteringen redan på gymnasienivå, och öka intresset för matematik och naturvetenskapliga ämnen redan från första skolåret – för vi har inte råd att gå miste om värdefull kompetens.

Ja, vi talar om att förändra spelplanen från grunden:
Det ska vara lika självklart för kvinnor att jobba med teknik, som det är för män.

För att nå detta mål behöver vi en gemensam kraftsamling. Det handlar om att förändra bilden av vem som är ingenjör och vad ingenjörer gör. Och för det behövs förebilder – inte stereotyper.

Hur ska vi få fler tjejer att välja teknik? I Luleå erbjuder kommunen tjejer en mentor, läxhjälp och möjlighet att skugga en student. Liknande projekt pågår även i andra kommuner. Resultaten har inte låtit vänta på sig – dessa kommuner har lyckats bryta trenden för snedrekrytering och ökat antalet tjejer som söker till tekniska utbildningar på högre nivåer. Vi ser ett stort behov av att sprida dessa framgångsrika projekt till övriga delar av regionen. Här behöver vi din hjälp.

Hur kan teknikämnet presenteras för att locka fler? Högskolan och teknologer kan göra viktiga insatser för att göra undervisningen på grundskolan och gymnasiet både roligare och mer meningsfull. För att nå dit behövs ett mer strukturerat sätt för våra olika utbildningsinstanser att jobba ihop så att vi kommer till rätta med den ojämna könsfördelningen. Här behöver vi också din hjälp.

Och hur blir tekniska yrken självklara valmöjligheter även för tjejer? Vi är många som ville tjäna extra pengar under gymnasietiden. Varför var det inte lika självklart för oss att ta ett extrajobb inom industrin som betalar det dubbla istället för jobb inom äldreomsorgen och handeln som många av oss tog? Poängen här är hur vi gör våra val utifrån vad vi kan föreställa oss att arbeta med. Om vi inte lyfter fram att det är lika naturligt med teknisk inriktning för tjejer samt förordar ett ledarskap som främjar mångfald så kommer vi inte nå denna förändring. Även här vill vi ha din hjälp.

Vi behöver din hjälp att synliggöra kvinnor inom tekniska yrken. För ”if you can see it, you can be it”. För stålindustrins, skogsindustrins, gruvnäringens, vattenkraftens och vårt samhälles skull. Kan vi räkna med dig?

Monica Normark, 2:e vice ordförande Sveriges Ingenjörer
Maria Paavola, Teknikkvinnor
Maria Norberg, Teknikkvinnor

Publicerades i NSD den 16 februari 2018

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.