Norrköpings Tidningar - debatt - 2015-09-02

Fallskador större problem än trafikolyckor

Varje år mister cirka 1 400 människor livet i Sverige till följd av fallskador. Det är tre gånger så många som årligen avlider till följd av trafikolyckor. Sveriges Ingenjörer efterlyser kreativa lösningar.

Östgötska forskare gör viktiga framsteg inom hälsa och sjukvård, men samtidigt menar Sveriges Ingenjörer att landstinget måste bli bättre på att beställa sådant som ännu inte finns.

Kan forskare och innovatörer lyckas utveckla bättre metoder för upphandling av teknisk innovation, så kommer utvecklingen både gå snabbare och bli billigare. Ett problem här är svårigheter att utforma bra beställningar.

Som exempel inom hälso- och sjukvårdsområdet utgör fallskador den näst vanligaste orsaken till att människor söker sjukhusvård i Sverige. Det kostar liv och lidande, men många skador skulle kunna undvikas om man hade bra tekniska hjälpmedel. Hjälpmedel som just nu utvecklas i Östergötland.

Beställare och användare av tekniska produkter som ska förhindra skador är ofta landstinget, men erfarenheten från Sveriges Ingenjörer och den regionala nätverksorganisationen Hälsans Nya Verktyg är att man från beställarsidan haft svårt att göra kravspecifikationer och upphandlingar på innovationsområdet.

För att visa på vilka möjligheter som finns har Sveriges Ingenjörer med hjälp av Hälsans Nya Verktyg samlat några av Östergötlands vassaste och mest innovativa ingenjörer. Under kreativa former kommer de att utarbeta konkreta förslag på lösningar som presenteras den 10 september.

Fallskador är ett stort och kostsamt samhällsproblem och svårigheterna med upphandling av innovationer gör att lösningar inte kommer fram effektivt. Vi vill visa att det går att göra något åt saken och att ingenjörer har en viktig funktion att fylla i detta arbete.

Sonia Sangari ordförande Sveriges Ingenjörer distrikt Östergötland
Ulf Bengtsson förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Fotnot: Under den tvååriga satsningen ”Idélandet Sverige” ska Sveriges Ingenjörer i 20 regioner söka ta fram konkreta förslag på hur jobben kan bli fler och regionerna utvecklas med nya idéer och innovationer. Först ut är Östergötland 7-10 september. Se även: www.sverigesingenjorer.se/Idelandet-sverige/

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.