SvD Näringsliv, debatt - 2018-04-23

En myt att vi har ett starkt anställningsskydd

DEBATT Lagen om anställningsskydd (las) har återigen dykt upp på den politiska agendan. Det är enkelt för arbetsgivarsidan och politiker att ta poänger genom att hänvisa till att las infördes på den tiden då vi nyss hade fått färg-tv. Den problembild som målas upp bygger dock på en myt om ett starkt svenskt anställningsskydd som är långtifrån sann, skriver förbundets förhandlingschef Camilla Frankelius på SvD Näringsliv Debatt.

LAS-debattare - r Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjöre
Läs artikeln i sin helhet på SvD Näringsliv 

I debatten saknas även en grundläggande förståelse för hur anställningsskyddet är uppbyggt. Enskilda paragrafer rycks ur sitt sammanhang utan att någon analys sker av vilka konsekvenser detta får för helheten.

Saco och Sveriges Ingenjörer har under många år efterlyst att debatten om las ska bli mer saklig och att kunskapen om hur las fungerar i praktiken ska öka. Vi håller med Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe om att dagens debatt inte är tillräckligt insiktsfull. Ska las ändras ska det ske baserat på fakta och analys – inte på tyckande. Därför är det bra att de finansierade ett uppdragsforskningsprojekt som i förra veckan resulterade i boken "Vägval för anställningsskyddet".

I boken analyserar docent Mats Glavå hur las har förändrats sedan tillkomsten på 70-talet, både genom lagändringar och domstolspraxis. Glavås slutsats är att anställningsskyddet i alla tänkbara avseenden successivt har blivit alltmer arbetsgivarvänligt. Denna uppfattning delar han med den övriga rättsvetenskapen. På punkt efter punkt slår Glavå hål på de numera utbredda myterna om las som Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen under årens lopp har spridit i samhället.

Ändå vill Weihe och Teknikföretagen ändra på lagen.

Weihe anser att ribban för att säga upp på personliga skäl är för hög. Vi som dagligen förhandlar uppsägningar vet att det är relativt enkelt att säga upp personer som inte sköter sitt arbete. Faktum är att arbetsgivarsidan vinner de flesta av dessa mål i domstol. Föreställningarna är alltså högst överdrivna. Myten om att det är svårt att säga upp personal är inget skäl att ändra på las.

Weihe hävdar att de vill reformera las för att främja viljan att anställa och samtidigt skapa en verklig anställningstrygghet. Vi instämmer i bilden av att las brister i förutsägbarhet och tydlighet. Men att anställningsskyddet idag är för starkt och därigenom hämmar företagens utveckling stämmer inte. I OECD:s jämförelse ligger Sverige långt ner på listan. Myten om ett starkt anställningsskydd är således inget skäl att ändra på las.

Weihe driver även tesen att dagens turordningsregler leder till att anställda stannar trots att de varken trivs eller utvecklas. Det stämmer inte för ingenjörer. För våra medlemmar är det snarare anställningsavtalens stränga konkurrensklausuler som hindrar dem från att gå vidare eller starta eget. En civilingenjör med specialistkompetens kan bli satt i karantän i ett år. Under denna tid förloras kontakter och kunskaper blir inaktuella. Detta är verkliga inlåsningseffekter och de har skapats av företagen själva. Myten om lagstiftningens inlåsningseffekter är alltså inte heller ett skäl att ändra på las.

Vi förstår att arbetsgivarsidan driver myten om en arbetsgivarovänlig lagstiftning. Men det är allvarligt när Svenskt Näringsliv sprider direkta felaktigheter. I en DN-intervju (1 jan 2018) påstod Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne: "Behöver du skifta från 200 arbetare på fabriksgolvet till 20 ingenjörer blir det jättesvårt, då kan du inte hävda arbetsbrist". Har Svenskt Näringsliv gått på sin egen myt?

Den som vill avskaffa las behöver leverera lösningar på hur omställning och kompetensutveckling ska kunna garanteras på en framtida arbetsmarknad som i allt högre grad kommer präglas av digitalisering och strukturomvandling.

Som facklig organisation är vi alltid öppna för att diskutera frågor som leder till fler jobb och bättre villkor – om diskussionen bygger på fakta. Att ytterligare försvaga anställningsskyddet baserat på myter är inte rätt väg att gå.

Camilla Frankelius
förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.