Dagens Samhälle, debatt - 2018-02-19

Moderaterna borde veta bättre än att försämra LAS

DEBATT Sverige behöver människor, som vill bli ingenjörer och som vill jobba med utvecklingen av den infrastruktur som utgjort grunden för vårt lands välstånd. Men det krävs att de som arbetar med utveckling i branschen kan känna att de får fullt utlopp för sin kreativitet och innovationsförmåga. Det behovet möter vi inte genom att skapa otrygga arbetsvillkor, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S).

Dagens Samhälle 19 feb 2018
Klicka här för att läsa texten på Dagenssamhalle.se 

Sverige sjuder av utveckling. Industrin går bra och är framtidsinriktad. Vi bygger bostäder och infrastruktur som aldrig förr. Detta är positivt i många avseenden. Men risken är också att vi slår huvudet i taket när det gäller efterfrågan på välutbildad arbetskraft. När Arbetsförmedlingen nyligen presenterade sin prognos över bristyrken de kommande åren toppas listan bland annat av civilingenjörer inom bygg och anläggning. Denna brist gör att det positiva lätt kan vändas i sin motsats. Därför behöver jobb inom framtidens infrastruktur locka fler – både genom utvecklingspotential och trygga arbetsvillkor.

Om vi ska fortsätta vara ett innovationsdrivande land i teknikens framkant behöver vi människors kreativitet. En förutsättning för det är en trygg arbetsplats. För vi vet att trygga människor vågar. Och vi behöver människor som vågar, som vågar ta risker och kanske misslyckas. Vad vi inte behöver är människor som är oroliga över att förlora jobbet för att den idén som testades inte gav omedelbar utdelning. Vi ger inte människor förutsättningar att våga vara innovativa genom att erbjuda provanställning på livstid.

Därför är det så beklagligt att Moderaterna nu givit ett så tydligt besked om att LAS kommer att försämras om det blir en borgerlig regering efter valet. Beskedet kommer i ett läge där svensk arbetsmarknad är stark, där det redan idag finns 100000 lediga jobb och när det bara på infrastrukturområdet beräknas behöva 235000 årsarbeten framöver, enligt Trafikverkets beräkningar.

Utmaningarna för utveckling av både ny och gammal infrastruktur är stora. Eftersläpande underhåll ska hämtas hem samtidigt som vi ska ha kapacitet och resurser till att bygga nytt i hela landet. Lösningarna för hur detta ska göras är inte en gång för alla given. Om vi ska kunna maximera vad vi får ut av satsade medel kommer det att krävas nya lösningar. Det gäller både på systemnivå och nere på enskilda detaljer. För att detta ska bli verklighet behövs människor, som vill bli ingenjörer och som vill jobba med utvecklingen av den infrastruktur som utgjort grunden för vårt lands välstånd. Då krävs att de som arbetar med utveckling i branschen känner att de får fullt utlopp för sin kreativitet och innovationsförmåga. Det behovet möter vi inte genom att skapa otrygga arbetsvillkor.

Vi är inte ensamma om denna bedömning. Alla fackliga organisationer har reagerat, inte på grund av konservatism, utan helt enkelt för att vi vet att trygga människor levererar alldeles oavsett om de jobbar i vården eller som ingenjörer på Scania. Moderaterna borde veta bättre. Deras besked är ett drastiskt ingrepp och berör miljontals löntagare. Vad vårt land och våra företag behöver är modiga, självständiga medarbetare som vågar ta risker och som inte oroar sig för att en evig provanställning tar slut imorgon.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
@UlrikaLindstr

Tomas Eneroth (s), infrastrukturminister
@TomasEneroth

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.