Blekinge Läns Tidning, debatt - 2017-03-21

Blekinge kan ta täten i klimatomställning

DEBATT Blekinge har en stolt historia av industriframgångar och många av dem har möjliggjorts av ingenjörer. Vi är övertygade om att länet har stor potential för nya framgångar. Genom tydligt ledarskap och nya innovationer inom bland annat bioenergi kan det bli verklighet, skriver Sveriges Ingenjörers Per-Inge Bäck och Peter Larsson.

Onekligen har Blekinge flera bekymmer. Hög arbetslöshet och låg tillväxt i det regionala näringslivet är två. Globala faktorer såsom hårdnande konkurrens, accelererande digitalisering och genomgripande klimatförändringar blir allt mer kännbara för oss alla.

Medan förändring är konstant så handlar utveckling om medvetna strategier och satsningar. Inte minst för företag och regioner.

Låt oss ta ett exempel. Klimatomställningen medför stora utmaningar kopplat till framtidens energiförsörjning. Blekinge har med sin rika tillgång på skog och kustnära läge unika förutsättningar i en framväxande bioekonomi, driven av förnybara resurser.

Detta står i fokus när vår innovationsturné "Idélandet Sverige" den 22 mars når Karlskrona. En grupp ingenjörer kommer då att ta fram förslag på nya lösningar för att skapa bioenergi av alger.

Två nycklar till utveckling är just idéer och tillgång på kompetens för att förverkliga dem. En mångårig närvaro av industri- och it-företag har gett Blekinge en gedigen teknisk tradition. Genom BTH finns även en väletablerad kunskapsstruktur på plats.

En medlemsundersökning som Sveriges ingenjörer genomfört visar att en av sex ingenjörer bär på en idé som kan bli en säljbar produkt eller tjänst. Det är lovande, men inte tillräckligt.

För att regionen ska ta nästa kliv krävs ett tydligt innovationsledarskap.

Företagen, kommunerna och landstinget i Blekinge har ett särskilt ansvar för att nya lösningar ska se dagens ljus. Sveriges Ingenjörer vill ge dessa aktörer följande uppmaningar:

• Stärk beställarkompetensen och efterfråga hellre lösningar på problem än begränsas av existerande produkter

• Underlätta medarbetares innovationskraft genom att stödja projekt även om de ligger utanför kärnverksamheten.

• Tillåt längre utvecklingstider som inte styrs av kvartalsekonomi. Bra idéer tar tid att utveckla.

Långsiktiga satsningar från privata och offentliga aktörer samt ett effektivt tillvaratagande av innovationskraft öppnar vägen för Blekinge att bli en ledande region i den globala klimatomställningen.

Per-Inge Bäck, distriktsordförande Sveriges Ingenjörer Sydost
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer

Läs artikeln på blt.se/debatt

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.