Nyhetsarkiv

2017-09-15

Sveriges Ingenjörer kritiskt till föreslaget entreprenörsansvar

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens förslag men är kritiska till att man inte tänkt hela vägen. Med detta förslag får man inte bukt på det egentliga problemet. Sveriges Ingenjörer förordar att ett entreprenörsansvar ska gälla inom alla branscher och alla led. Det måste vara ett solidariskt ansvar för arbetsgivaren, uppdragsgivaren och huvudentreprenören samt informationsskyldigheten.

Läs mer

2017-09-15

Student

Kandidera i Teknologvalet 2017!

Sugen på ett meriterande ideellt uppdrag? Fram till den 25 september har du som är studentmedlem i Sveriges Ingenjörer möjligheten att kandidera till en plats i Teknologrådet. Kandidera nu!

Läs mer

2017-09-12

Fler kvinnor behöver bli ingenjörer

DEBATT. Kvinnor sorteras bort, eller väljer bort sig själva från en framtid som ingenjör redan i grundskolan. Spöket är framför allt matematik. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker många, skriver bl a Monica Normark och Daniel Smirat från Sveriges Ingenjörers Västerbotten- respektive Norrbottensdistrikt.

Läs mer

2017-09-12

Lennart Lindblad - Polhemspristagare med livlig fantasi

Just nu grunnar fjolårets 86-årige pristagare en hel del på framtidens bilar, och han är helt övertygad om att de kommer att vara både elektriska och utan ratt. Vi kommer inte heller att äga några fordon, istället kommer vi att beställa hem den bil vi behöver för ögonblicket.

Läs mer

2017-09-06

Generalisera inte om lönestatistiken

DEBATT Facken inom industrin tillämpar öppenhet och transparens i vår lönestatistik. Därför invänder vi mot bilden i Arbetets ledare om att tjänstemännen är ovilliga att öppet redovisa löneökningarna, skriver Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius och andra företrädare för Facken inom industrin.

Läs mer

2017-09-04

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket av fel skäl

DEBATT Vi behöver lyfta fram teknikens och ingenjörens roll inom samhällsutveckling och klimatarbetet. Det måste synas att det är ingenjörer som räddar världen, skriver Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L).

Läs mer

2017-09-04

Debattartikel

Fler parter kan ingå i Industriavtalet

DEBATT Reallönerna har ökat med 50 procent ­under Industriavtalets första 19 år. Ett imponerade resultat som gäller för hela arbets­marknaden, skriver de fem ordförandena för Facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand.

Läs mer

2017-08-30

Outsourcing av rekrytering hotar Sveriges innovationskraft

DEBATT Stora företag väljer ofta att anlita utländska mellanhänder i sin rekryteringsprocess av tekniska specialister. Det är att abdikera från ansvaret för det viktigaste vi har: vår förmåga att skapa innovativa lösningar på företagen, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och Berotecs Ulf Kruse.

Läs mer

2017-08-30

Stark kritik mot myndighetsflytt

Regeringen offentliggjorde på onsdagen planerna på den största omlokaliseringen av myndigheter på tio år – sju myndigheter. Saco-S menar att regeringens besked riskerar att leda till att medarbetare slutar och att effektiviteten i verksamheterna försämras. Sveriges Ingenjörer framhåller att regeringen i stället borde fundera på var framtida myndigheter ska placeras.

Läs mer

2017-08-21

Hög tid att nominera uppfinnare!

Vem ska få Sveriges finaste teknikpris? Det är nu hög tid att nominera din kandidat till Polhemspriset 2017. Priset delas ut den 19 oktober.

Läs mer

2017-08-17

Ingenjörsbrist kan lösas redan nu

DEBATT Svenska Teknik & Designföretagen vill öka antalet platser på ingenjörsutbildningarna. Men det tar åtminstone upp till fem år att utbilda sig och det finns redan nu tusentals ingenjörer som har en kortare startsträcka för att lösa företagens utmaningar, framhåller Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

2017-07-11

Lägre löner för utrikesfödda akademiker

En ny rapport från Saco visar att utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda, trots samma yrke och sektor. Det gäller även bland ingenjörer.

Läs mer

2017-07-04

Innovation Almedalen

Hoppfull rapport om Idélandet Sverige

I rapporten Idélandet Sverige ger Sveriges Ingenjörer förslag på hur ingenjörernas kompetens ska tas tillvara på bästa sätt och hur vi som land ska bli ännu bättre på innovationer.

Läs mer

2017-06-30

Debattartikel

Det finns ingen Perfect Match

REPLIK Teknik och Designföretagens VD Magnus Höij menar i deras konjunkturrapport Investeringssignalen, som publicerades den 29 juni, att bristen på kompetens skapar flaskhalsar för företagens produktivitet. Sveriges Ingenjörer håller med om problemet – inte om förslaget till lösning.

Läs mer

2017-06-27

Avtal17

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Läs mer

2017-06-27

Avtal17

Nya avtal för kommunala företag

Sveriges Ingenjörer har träffat en överenskommelse om nya kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare med undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.

Läs mer

2017-06-26

Avtal Avtal17

Ändringar i Allmänna Bestämmelser, AB

AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA, kommit överens om ändringar i det centrala kollektivavtalet, AB, för att stödja friskare arbetsplatser. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 maj 2017, om inte annat anges.

Läs mer

2017-06-21

Avtal17

Statens avtalsrörelse är igång

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Läs mer

2017-06-21

Avtal17

Treårigt avtal med Svenska Kyrkan

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges Ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Läs mer

2017-06-19

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Läs mer