Nyhetsarkiv

2017-10-26

Student

Ledamöterna till Teknologrådet 2018 är nu valda

2018 års teknologråd är nu valda. Under Sveriges Ingenjörers fullmäktige väljs två teknologer till förbundsstyrelsen. De blir då automatiskt teknologrådets ordförande och vice ordförande. Tillsammans med ledamöterna bildar dessa 16 personer Sveriges Ingenjörers teknologråd. Detta innebär att det kan komma att bli justeringar i sammansättningen.

Läs mer

2017-10-25

Brist på kompetenssatsningar hotar svensk konkurrenskraft

Högkonjunkturen ger avtryck i ett rekordstark ekonomiskt läge för landets industri- och tjänsteföretag. Trots stora kompetensbehov satsar endast 57 procent av dem på kompetensutveckling. Detta enligt förbundets senaste innovations- och konjunkturrapport.

Läs mer

2017-10-20

Polhemspriset 2017

Utvecklaren Daniel Stenberg tilldelas årets Polhemspris för den unika dataöverföringskoden cURL. Prisutdelningen ägde rum igår torsdagen 19/10 på Tekniska museet i Stockholm under festliga former, där H.M. Konung Carl XVI Gustaf överlämnade Polhemsmedaljen.

Läs mer

2017-10-19

Sverige bör göra mer för att locka investeringar

DEBATT Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med flera.

Läs mer

2017-10-19

Avslutad anställning i staten före 2003 kan innebära rätt till högre livränta

Du som tjänade in till tjänstepension enligt tidigare avtal PA91 kan ha rätt till högre livränta.

Läs mer

2017-10-16

IT-pionjär tilldelas Polhemspriset 2017

Hans innovation är fortfarande under utveckling men skapar dagligen vardagsnytta för miljarder människor världen över. Utvecklaren Daniel Stenberg tilldelas årets Polhemspris för den unika dataöverföringskoden cURL. "Det känns fantastiskt. Jag är framförallt glad över att den här typen av programmeringsverktyg uppmärksammas", säger Daniel Stenberg.

Läs mer

2017-10-15

Löneenkäten 2017

Nu är det dags för Sveriges Ingenjörers årliga löneenkät. En av de viktigaste enkäter du kan fylla i som ingenjör. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bättre underlag för din löneförhandling.

Läs mer

2017-10-11

Sveriges Ingenjörer begär tvisteförhandling om avskedandet av Maria Ågren

Sveriges Ingenjörer begär idag tvisteförhandling med arbetsgivarsidan avseende avskedandet av Maria Ågren från Regeringskansliet.

Läs mer

2017-10-09

Myndighetsflytt ger kvalitetsbrister

DEBATT Att flytta fungerande myndigheter kostar mycket och gör myndigheten ineffektiv i många år. Vi ser stora bekymmer för våra medlemmar när specialistmyndigheter rycks upp med rötterna, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand som vill att regeringen kompenserar för problem redan på förhand.

Läs mer

2017-10-06

Världsdagen för anständiga arbetsvillkor

Lördag den 7 oktober är det ”World Day for Decent Work”. Du som är medlem i Sveriges Ingenjörer bidrar till anständiga arbetsvillkor i hela världen genom förbundets medlemskap i Union to Union.

Läs mer

Stor satsning på ett hållbart arbetsliv

Ingenjörer i statlig sektor har fått ett nytt tillsvidareavtal. En av huvudpunkterna är att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer

2017-10-03

Student

Rösta i Teknologvalet 2017

Det finns 21 teknologkandidater som vill företräda dig och 15 000 andra studentmedlemmar i Sveriges Ingenjörer. Nu har röstningen öppnat – rösta på din toppkandidat senast den 16 oktober.

Läs mer

2017-09-30

Inget avtal klart den 30 september

Trots intensiva förhandlingar har vi ännu inget nytt avtal inom staten och inte innan den 30 september som tidigare aviserats.

Läs mer

2017-09-29

Statlig Avtal Avtal17

Pågående förhandlingar på statens område

I dagarna pågår intensiva förhandlingar på statens område mellan Saco-S med 21 Sacoförbund, där Sveriges Ingenjörer ingår.

Läs mer

2017-09-29

Levipriset till lektor på Linnéuniversitetet

Årets Levipris, Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, går till Cecilia Österman vid Linnéuniversitetet. Hon får 50 000 kronor för sina sätt att utveckla arbetsmiljöutbildningen för ingenjörsstudenter.

Läs mer

2017-09-27

Kompetens bör värderas upp lönemässigt

DEBATT Sveriges Ingenjörer har länge betonat vikten av ingenjörskunnande och det värde ingenjörer skapar i företagen. Nu är det dags för företagen att ta ett större ansvar för värderingen av kompetensen i lönesättningen, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand i en slutreplik om ingenjörsutbildningen.

Läs mer

2017-09-23

Öka ingenjörsutbildningen är feltänkt

DEBATT. Som ett mantra lyfts i dag hotet om en stor ingenjörsbrist som måste hanteras. Denna slutsats om brist bygger delvis på felaktiga föreställningar. Den påstådda ingenjörsbristen är snarare en kvalitetsbrist, skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer på SvD Debatt.

Läs mer

2017-09-21

Chalmerist prisas för giftfri cancerbehandling

Simon Jademyr från Göteborg får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.

Läs mer

2017-09-20

Budgeten borde främja långsiktig tillväxt

Det ekonomiska läget är gott och det finns många möjligheter att låta ingenjörer bidra till fortsatt tillväxt genom att underlätta för teknikutveckling och innovation. På ett par punkter stödjer regeringen ingenjörerna, men många viktiga prioriteringar lyser med sin frånvaro.

Läs mer

2017-09-19

Ung Luleingenjör prisas för förenklad metod att göra bioaska till gödsel

25-åriga Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.

Läs mer