Nyhetsarkiv

2017-02-23

Avtal17

Lågt avtalsbud från arbetsgivare i industrin

Flera arbetsgivare inom industrin, bland andra Teknikarbetsgivarna, har i dag lämnat gemensamma bud till facken inom industrin. De föreslår löneökningar på 1,5 procent för ett år. För lågt, svarar Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

2017-02-22

Avtal17

Vi, Almega och Unionen överens om flexpension i tjänsteföretag

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Läs mer

2017-02-20

Bra löner och villkor stärker den svenska konkurrenskraften

Även om svensk konkurrenskraft i dag är god, riskerar svenska teknikföretag att tappa den bästa kompetensen om inte företagen ger bra villkor.

Läs mer

2017-02-20

Elvägen gör att vi tror på Gävleborg som idéregion

DEBATT Gävleborg har en stolt historia av industriframgångar. Mycket är tack vare insatser från ingenjörer. Fortfarande finns dock en stor potential att utveckla länet, skriver Sveriges Ingenjörers Karin Jakobsson och Peter Larsson.

Läs mer

2017-02-16

Avtal17

Ökade reallöner hotar inte svensk industri

DEBATT Låt oss vara tydliga, facken inom industrins lönekrav är väl avvägda. De syftar till att vi som anställda ska få vår del av den växande kakan. Det skriver regionala företrädare för facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

2017-02-16

Smidigare arbetskraftsinvandring helt nödvändig

Långa handläggningstider och tröghet hos myndigheterna är de största utmaningarna för arbetskraftsinvandringen enligt Sveriges Ingenjörer. Varje månad hanterar förbundet flera hundra ansökningsärenden.

Läs mer

2017-02-15

Se sändningen av Miljödagen 2017

Tisdagen den 14 februari arrangerade Sveriges Ingenjörer den årliga stora Miljödagen. Årets samtal fokuserade, under ledning av Mattias Goldmann (vd på Fores), på människans påverkan på klimatet – ingenjörernas utmaning.

Läs mer

2017-02-14

Avtal17

Svensk industri måste attrahera

DEBATT Ska Östergötlands industriföretag locka till sig de mest kompetenta medarbetarna behöver sektorns attraktivitet stärkas, inte försvagas. Det räcker inte att förlita sig på sin nuvarande position, det handlar om att generera nya lösningar och utveckla befintliga, skriver Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

2017-02-13

Avtal17

Parterna måste ta ansvar när socialförsäkringarna brister

DEBATT Positivt att Teknikarbetsgivarna delar fackförbundens inställning om ett jämställt arbetsliv, men arbetsgivarna måste också ta sitt ansvar när socialförsäkringssystemet brister i vab. Det framhåller Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Unionens Martin Linder.

Läs mer

2017-02-10

Avtal17

Bättre tjänstepension i försäkringsbranschen

Sveriges Ingenjörers medlemmar i försäkringsbranschen har fått ett nytt pensionsavtal. Avtalet ger ökade avsättningar till tjänstepension och bättre möjligheter att gå i deltidspension.

Läs mer

2017-02-07

Charlotte Permell får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer

Miljöjournalisten Charlotte Permell, bland annat känd som programledare för SVT:s Mitt i naturen, får Sveriges Ingenjörers miljöpris på 75 000 kronor för sitt uppskattade engagemang i både natur och miljöfrågor.

Läs mer

2017-02-07

Ingenjörer är nyckelspelare för konkurrenskraft

DEBATT För att konkurrenskraften ska växa och visionen om ett hållbart samhälle ska bli verklighet krävs satsningar på ingenjörer som möjliggör just det, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Läs mer

2017-02-03

Avtal17

Så ger vi nya grenar chans att växa ut

DEBATT Det är förmågan till omställning och förnyelse som gör företagen konkurrenskraftiga. Men då måste man attrahera duktig arbetskraft. Svenska ingenjörer har tappat i löneutveckling, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Gävleborgsdistriktets ordförande Karin Jakobsson.

Läs mer

2017-01-31

Kommunal Avtal

700 miljoner till tidig omställning

AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår, har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om ökade resurser till tidig lokal omställning i kommuner och landsting. Syftet är att minska risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Läs mer

2017-01-31

Hur får vi företagen att stanna och utvecklas i Sverige?

Vi har en gynnsam kultur i Sverige med ett öppet, jämställt arbetsklimat, hög kompetens och utbildningsnivå, gott skydd för immateriella rättigheter och det finns kapital till att starta företag. Detta och annat kan Sverige dra nytta av för att fortsätta den framgångsrika traditionen av att starta och driva innovativa teknikföretag.

Läs mer

2017-01-18

Avtal17

Principöverenskommelse om flexpension förankrad

Principöverenskommelsen mellan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Almega, där en lösning för flexpension i tjänsteföretag ingår, är nu förankrad inom organisationerna.

Läs mer

2017-01-09

Sveriges Ingenjörers årskrönika 2016

Se årskrönikan om vårt arbete med integration, flexpension och att lyfta ingenjörernas idéer för framtiden.

Läs mer

2016-12-24

Psykisk ohälsa allt vanligare i Skåne

DEBATT Genom ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning kan vi fortsätta att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Det skriver bl a Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

Läs mer

2016-12-21

Avtal17

Avtalskrav för reallöneökningar och utbyggd flexpension

IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna.

Läs mer

2016-12-20

Nyheter i lagstiftningen 2017

Från årsskiftet sker förändringar i diskrimineringslagen och ny lag om skydd för ”visselblåsare” träder i kraft.

Läs mer