Debattartiklar

Korttidsarbete hjälper industrin

NYHETER 2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Korta kontrakt ger kortsiktig forskning

NYHETER 2018-10-18

DEBATT. En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), visar på stor andel tidsbegränsade anställningar på landets lärosäten bland forskande och undervisande personal. Otryggheten drabbar forskarna, minskar forskarrollens attraktivitet och hämmar forskningens kvalitet. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz på SvD Debatt.

Vi håller inte med facken i 6F

NYHETER 2018-10-15

DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning. Detta skriver Sveriges Ingenjörers Camilla Frankelius i en replik tillsammans med övriga förhandlingschefer i Facken inom Industrin på Di Debatt.

Inflationsmålet centralt för lönebildningen

NYHETER 2018-10-04

DEBATT. Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen. Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga förbundsordföranden i Facken inom industrin, i en debattreplik på Teknikföretagen.

Ministern måste sluta ignorera frågan

NYHETER 2018-09-18

DEBATT. Sverige är ett litet land, som är starkt beroende av internationell handel byggd på tekniska landvinningar. I en hårdnande internationell konkurrens, där tekniken griper in i allt fler aspekter av våra liv, ställs större krav på kreativitet, ledarskap och teknisk kompetens. De som ska stå för detta, ingenjörerna, skolas genom landets utbildningssystem, som sedan länge lider av en oroande resursbrist. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Altinget Debatt.

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

NYHETER 2018-09-09

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

Digitalt arbetsliv behöver regler för att inte öka stressen

NYHETER 2018-08-29

DEBATT. Semestern ska ge tillfälle för vila och avkoppling från arbetet och om arbetsgivaren vill bryta denna krävs både goda skäl och kompensation för detta. Många känner dock inte till detta, och de som gör det kan ändå känna sig tvingade att ställa upp, skriver Sverige Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand och förhandlingschef Camilla Frankelius på Metro Debatt.

Ingenjörernas insatser borde värderas högre

NYHETER 2018-07-13

DEBATT. Storföretagen redovisar rekordvinster och exporten ökar i hela landet samtidigt som pågående teknikskiften och framtida hållbarhetsutmaningar skapar stora behov av högkvalificerad kompetens. Då duger det inte att Norrbottens ledande arbetsgivare talar om akut ingenjörsbrist men i praktiken inte förmår att värdesätta sina ingenjörer. Det skriver lokalfackliga företrädare på debattplats i NSD.

Vårddata avgörande för bättre vård i Blekinge

NYHETER 2018-06-25

DEBATT. Det pågår en intensiv debatt inför höstens val om vad som bör göras för att möta brister och utmaningar i vården. En avgörande fråga, som sällan uppmärksammas, handlar om vårddata.Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med företrädare för Forska!Sverige, Riksförbundet HjärtLung och MSD i Sydöstran.

Vårddata är avgörande för en bättre och jämlik vård

NYHETER 2018-05-07

DEBATT Hela 44 procent anser att sjukvården är viktig i DN/Ipsos senaste mätning. En avgörande fråga handlar om vårddata, enligt en ny rapport från de 33 organisationerna inom ”Agenda för hälsa och välstånd”. Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand ger tillsammans med flera organisationsföreträdare ett antal konkreta åtgärdsförslag till politikerna hur potentialen med vårddata kan tas tillvara.

Pensionsålders-diskrimineras unga och äldre medarbetare - eller är det ren okunskap?

NYHETER 2018-05-01

DISTRIKT/DEBATT Ojämlikhet och orättvisa som medför att yngre medarbetare från myndighetsåldern fram till att de fyller 25 år på de allra flesta avtalsområden inte har rätt till tjänstepension måste brytas, skriver Örebrodistriktets styrelseledamot Björn Nyström i Nerikes Allehanda

En myt att vi har ett starkt anställningsskydd

NYHETER 2018-04-23

DEBATT Lagen om anställningsskydd (las) har återigen dykt upp på den politiska agendan. Det är enkelt för arbetsgivarsidan och politiker att ta poänger genom att hänvisa till att las infördes på den tiden då vi nyss hade fått färg-tv. Den problembild som målas upp bygger dock på en myt om ett starkt svenskt anställningsskydd som är långtifrån sann, skriver förbundets förhandlingschef Camilla Frankelius på SvD Näringsliv Debatt.

Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?

NYHETER 2018-04-14

DEBATT Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer, däribland Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand, när March for Science hålls världen över och i Sverige idag.

Sverige behöver en godsstrategi för klimatsmarta transporter som gynnar handel

NYHETER 2018-04-11

DEBATT Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Men sex punkter måste finnas med för att en godsstrategi ska bli framgångsrik, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand med flera representanter för Industrirådet.

Utan goda mattekunskaper blir det inget nytt Spotify

NYHETER 2018-03-14

DEBATT Svenska elevers matematikkunskaper försämras. För att höja resultaten krävs både hårt arbete och duktiga mattelärare som kan skapa intresse och engagemang, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, på Matematikens dag.

”Ett respektfullt klimat är avgörande för industrins framtid!”

NYHETER 2018-03-08

”Personer som utsätts ska veta var de ska vända sig och känna att de blir lyssnade på. Vi kräver att arbetsgivarna tar sitt ansvar enligt lagen och vidtar aktiva åtgärder. Inte bara när något redan har hänt, utan även förebyggande”, skriver Ulrika Lindstrand med IF Metalls Marie Nilsson och Livsmedelsarbetarförbundets Eva Guovelin på SVT Opinion.

Alla tjänar på att fler kvinnor vill bli ingenjörer

NYHETER 2018-03-07

Avdramatisera ämnet matematik och se till att flickor och unga kvinnor också får chansen att upptäcka ett fantastiskt yrke - ingenjörsyrket. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Maria Paavola och Maria Norberg från nätverket Teknikkvinnor, på Ny Teknik.

Moderaterna borde veta bättre än att försämra LAS

NYHETER 2018-02-19

DEBATT Sverige behöver människor, som vill bli ingenjörer och som vill jobba med utvecklingen av den infrastruktur som utgjort grunden för vårt lands välstånd. Men det krävs att de som arbetar med utveckling i branschen kan känna att de får fullt utlopp för sin kreativitet och innovationsförmåga. Det behovet möter vi inte genom att skapa otrygga arbetsvillkor, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S).

Var finns förebilderna för att locka fler kvinnor till industrin?

NYHETER 2018-02-16

DEBATT Industrin i norra Sverige står inför stora utmaningar. Det är ingen tvekan om att många av dessa utmaningar kommer att lösas av ingenjörerna. Om det finns tillräckligt många. För den största utmaningen av dem alla är den framtida rekryteringen av teknisk kompetens i vår region.

Uppdatera utbildningarna

NYHETER 2018-02-03

DEBATT Utbildningsutbudet måste hålla en högre kvalitet och betydligt bättre än i dag svara mot arbetsmarknadens behov, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand med flera företrädare för industrins fack och arbetsgivare inför Industridagen 2018.

Svensk industri ska vara trygg, inkluderande och jämställd

NYHETER 2018-01-25

DEBATT De vittnesmål som framkommit i samband med Metoo-uppropet är alarmerande. Industrins parter tar frågan på yttersta allvar och ska tillsammans åstadkomma en verklig förändring av attityder och beteenden, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand med flera företrädare för fack och arbetsgivare.

Dålig mobiltäckning dyrt för samhället och miljön

NYHETER 2017-12-20

DEBATT Med bättre möjligheter att jobba på tåget skulle viljan att resa längre och oftare öka, till exempel att bo i Umeå och pendla till en arbetsplats i Örnsköldsvik, vilket vore både smidigt och bra för miljön. Men de dåliga förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad i norra Sverige är en konkurrensnackdel och måste åtgärdas, framhåller Sveriges Ingenjörer.

Låt inte populisterna kapa debatten

NYHETER 2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

NYHETER 2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Utan Las blir alla provanställda livet ut

NYHETER 2017-11-09

DEBATT En nedmontering av Las betyder att framtida uppsägningar kommer att vara godtyckliga, skriver Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius i en replik om arbetsrätten.

”Ge ingenjörer större frihet att utveckla idéer”

NYHETER 2017-11-01

DEBATT. Förläng den lagstadgade rätten att vara tjänstledig till tolv månader och gör det möjligt för ingenjörer att utveckla innovationer inom storföretagen, skriver Ulrika Lindstrand och Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer.

Sverige bör göra mer för att locka investeringar

NYHETER 2017-10-19

DEBATT Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med flera.

Myndighetsflytt ger kvalitetsbrister

NYHETER 2017-10-09

DEBATT Att flytta fungerande myndigheter kostar mycket och gör myndigheten ineffektiv i många år. Vi ser stora bekymmer för våra medlemmar när specialistmyndigheter rycks upp med rötterna, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand som vill att regeringen kompenserar för problem redan på förhand.

Kompetens bör värderas upp lönemässigt

NYHETER 2017-09-27

DEBATT Sveriges Ingenjörer har länge betonat vikten av ingenjörskunnande och det värde ingenjörer skapar i företagen. Nu är det dags för företagen att ta ett större ansvar för värderingen av kompetensen i lönesättningen, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand i en slutreplik om ingenjörsutbildningen.

Öka ingenjörsutbildningen är feltänkt

NYHETER 2017-09-23

DEBATT. Som ett mantra lyfts i dag hotet om en stor ingenjörsbrist som måste hanteras. Denna slutsats om brist bygger delvis på felaktiga föreställningar. Den påstådda ingenjörsbristen är snarare en kvalitetsbrist, skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer på SvD Debatt.

Fler kvinnor behöver bli ingenjörer

NYHETER 2017-09-12

DEBATT. Kvinnor sorteras bort, eller väljer bort sig själva från en framtid som ingenjör redan i grundskolan. Spöket är framför allt matematik. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker många, skriver bl a Monica Normark och Daniel Smirat från Sveriges Ingenjörers Västerbotten- respektive Norrbottensdistrikt.

Generalisera inte om lönestatistiken

NYHETER 2017-09-06

DEBATT Facken inom industrin tillämpar öppenhet och transparens i vår lönestatistik. Därför invänder vi mot bilden i Arbetets ledare om att tjänstemännen är ovilliga att öppet redovisa löneökningarna, skriver Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius och andra företrädare för Facken inom industrin.

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket av fel skäl

NYHETER 2017-09-04

DEBATT Vi behöver lyfta fram teknikens och ingenjörens roll inom samhällsutveckling och klimatarbetet. Det måste synas att det är ingenjörer som räddar världen, skriver Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L).

Fler parter kan ingå i Industriavtalet

NYHETER 2017-09-04

DEBATT Reallönerna har ökat med 50 procent ­under Industriavtalets första 19 år. Ett imponerade resultat som gäller för hela arbets­marknaden, skriver de fem ordförandena för Facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand.

Outsourcing av rekrytering hotar Sveriges innovationskraft

NYHETER 2017-08-30

DEBATT Stora företag väljer ofta att anlita utländska mellanhänder i sin rekryteringsprocess av tekniska specialister. Det är att abdikera från ansvaret för det viktigaste vi har: vår förmåga att skapa innovativa lösningar på företagen, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och Berotecs Ulf Kruse.

Publicerade texter består av debattinlägg i olika frågor från både förbundets centrala företrädare och lokalt förtroendevalda. 

Kontakt

Alexander Orlinge, pressekreterare
alexander.orlinge
@sverigesingenjorer.se
Pressjour: 08-33 74 29