Sveriges Ingenjörer

Vi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av
Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Med cirka 153 000 medlemmar är Sveriges Ingenjörer ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta.

Sveriges Ingenjörer ger medlemmarna handfast stöd. Bland annat genom rådgivning inför och vid löneförhandlingar, varsel, uppsägningar och omorganisationer, karriärfunderingar, studier och arbete utomlands.  

Stöd genom hela yrkeslivet

Varje ung ingenjör ser vägen framåt som spikrak. Det är bra. Men alla kan råka ut för något oväntat. Sjukdom, tvist, en organisationsförändring eller att personkemin inte funkar. Om sådant händer ger vi den bästa hjälpen.

Vi har välutbildade förtroendevalda ute på arbetsplatserna, och ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets rådgivning: handläggare med lång branschvana och inblick i ingenjörens förutsättningar och roll på arbetsmarknaden.

A-kassans skydd räcker sällan för en ingenjör. Om en medlem blir ofrivilligt arbetslös garanterar inkomstförsäkringen 80 procent av månadslönen upp till 100 000 kronor.

Karriär

Våra medlemmar ska inte bara byta jobb, utan byta till rätt jobb – och ett ännu bättre. Vi stöttar med exempelvis karriärseminarier i olika former, karriärcoachning, cv-granskning och lönestatistik som verktyg i löneförhandlingar.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är grunden i vårt arbetsliv, med ett självklart skyddsnät och grundläggande rättigheter för arbetstagaren. I kollektivavtalet kommer allt med – löneutfyllnad vid sjukdom eller föräldraledighet, semesterlön, övertid osv. Vi hyllar den lokala förhandlingen som bas för den enskilde att utgå från och träffar avtal som ger ingenjören möjlighet att påverka sin lön, anställningsvillkor och karriär.

Debatt och opinion

Sveriges Ingenjörer är både opinionsbildare och debattör. Vi hårdbevakar områdena utbildning, forskning och utveckling. Kompetensfrågorna är extremt viktiga på en alltmer globaliserad marknad. Vi driver opinionen för ingenjörens och teknikens betydelse för samhälle, utveckling och standard.

Läs vår rapport Allmänhetens syn på ingenjörer och teknik

Förbundets huvuduppgifter

  • stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan
  • driva frågan om kvalitet i de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning
  • hävda teknikens samt de högskoleutbildade ingenjörernas betydelse för välstånd och utveckling

En del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar 650 000 akademiker i 22 medlemsförbund – varav Sveriges Ingenjörer är det största med cirka 145 500 medlemmar. Genom opinionsbildning, egna studier och som efterfrågad remissinstans driver Saco, med och för medlemsförbunden, att akademisk utbildning ska löna sig samt inkomstfrågor och arbetsmarknadsfrågor som rör akademikernas villkor. 

Viktiga dokument

Dokument som till exempel årsredovisning, styrdokument, valordning och kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.